14 SEPTEMBER, 2018

Natuur in de Wijk

In Nederland woont circa 70% van de bevolking in stedelijk gebied. Een woonwijk is een landschap op zich met heel specifieke kenmerken. Woonwijken hebben over het algemeen een lage leefgebiedkwaliteit voor planten en dieren, maar ze hebben ook specifieke voordelen. Zo is een stedelijke omgeving het ideale biotoop voor soorten die graag in ofrondom bebouwing leven zoals de huismus, gierzwaluw en diverse vleermuissoorten.

Komende jaren gaan Natuurbalans-Limes Divergens en Orbis aan de slag met het vergroten van de biodiversiteit in diverse wijken in Bergen op Zoom, Meierijstad en Waalwijk. In deze gemeenten worden acties opgezet om de biodiversiteit in de gekozen wijken te vergroten. Binnen het project zijn honderden nestkasten en duizenden stuks beplanting beschikbaar om een directe en concrete investering te doen in het leefgebied van diverse vogels, vleermuizen en insecten.

Naast concrete maatregelen worden ook acties opgezet, vaak in samenwerking met scholen, om de bewustwording over het belang van biodiversiteit te vergroten.

Natuur in de Wijk in de gemeenten Bergen op Zoom, Meierijstad en Waalwijk wordt gefinancierd door de gemeenten Bergen op Zoom en Waalwijk en de provincie Noord-Brabant.