30 JULI, 2021

Vergroenen van steden en dorpen

Deelnemer Natuur in de Wijk

Eerder dit jaar ontvingen we van de provincie Noord-Brabant de beschikking om aan de slag te gaan met Natuur in de Wijk in de gemeenten Eindhoven, Oosterhout en Etten-Leur. Ook kregen we groen licht voor de tweede ronde van Natuur in het Dorp, waarmee we een vervolg geven aan de vergroening van vijftien dorpen in de oostelijke helft van Brabant.

Afgelopen jaren liepen de projecten Natuur in de Wijk en Natuur in het Dorp in 36 gemeenten. Er werden zo meer dan 6.000 nestkasten geplaatst en ruim 40.000 planten gingen de grond in. Ook zijn bloemenveldjes aangelegd en een flink aantal grote en kleine insectenhotels geplaatst.

In de nieuwe projecten realiseren we ook weer allerlei maatregelen waarmee we het leefgebied van de doelsoorten voor het stedelijk gebied zoals de huismus, gierzwaluw en diverse vleermuizen verbeteren. Daarnaast investeren we in een beter leefgebied voor insecten.

Naast deze concrete maatregelen werken we in Natuur in de Wijk en Natuur in het Dorp ook aan de bewustwording over het nut en de noodzaak van biodiversiteit. Zo organiseren we gastlessen op basisscholen, excursies in wijken, verschijnt er regelmatig een nieuwsbrief en vinden mensen op de websites van de projecten uitgebreide informatie over natuur en biodiversiteit in stedelijk gebied en hoe ze hier zelf aan bij kunnen dragen.

Natuur in de Wijk en Natuur in het Dorp worden gefinancierd door de provincie Noord-Brabant. Daarnaast doen veel gemeenten een eigen bijdrage aan het project. Meer informatie over de projecten is te vinden op natuurindewijk.nl en natuurinhetdorp.nl.

Voor 2022 zoeken we een aantal nieuwe gemeenten die mee willen doen aan Natuur in de Wijk. Gemeenten die nog niet deelgenomen hebben en interesse hebben om aan te haken kunnen zich hiervoor bij ons melden.