18 FEBRUARI, 2022

Plantdagen Lithoijen in Vogelvlucht zijn een succes

Lithoyen
Lithoyen
Lithoyen
Lithoyen

Op dinsdag om kwart voor negen is het nog rustig op het Prelaat van de Berghplein in Lithoijen. Alleen de werkbussen van Landschapsbeheer Oss verraden dat er vandaag weer hard gewerkt gaat worden. Deze week worden namelijk ruim 5.000 bos- en haagplantsoen en 135 laan- en fruitbomen geplant in Lithoijen. Dat gebeurt in het kader van Lithoijen in Vogelvlucht. Een project waarin we samen met lokale partijen werken aan meer groen en biodiversiteit in het mooie dorp aan de Maas.  

Even voor negenen stromen mannen en vrouwen in werkkleding restaurant Het Oude Raadhuis binnen. Allemaal vrijwilligers van Landschapsbeheer Oss en Dorpslandschap Lithoijen. Onder het genot van goede koffie en een lekkere koek, worden de laatste details doorgesproken.

Als iedereen er is, volgt een korte plantinstructie; hagen 5 stuks per meter aanplanten, fruitbomen niet te diep zetten, een boompaal op het westen voor bescherming tegen de wind en als afwerking een laag compost aanbrengen. Niets wordt aan het toeval overgelaten om de nieuwe aanplant goed aan te laten slaan in de vruchtbare klei van Lithoijen.

Na de laatste slok koffie verdelen de werkploegen zich over het dorp. Als een goed geoliede machine weet iedereen waar hij of zij aan de slag moet. De drie plantploegen laden gereedschap in en gaan op weg naar hun eerste adres van de dag. De compostploeg brengt compost rond. Alle bomen en struiken liggen al op locatie te wachten om in de grond te gaan, die zijn de dag ervoor al rondgebracht. Een knap stukje organisatie van Tonnie van Hooff van Landschapsbeheer Oss die dit tot in de puntjes heeft voorbereid.

Ruim 50 bewoners hebben zich dit jaar aangemeld voor het vergroenen van hun erf. Zij konden kosteloos struiken, bomen, bloemzaad en nestkasten aanvragen. En daar is enthousiast gebruik van gemaakt.

Vrijwilligers verzorgen de aanplant en het ophangen van de nestkastjes, maar van de bewoners wordt wel enige voorbereiding verwacht. Zij hebben zelf de gaten en sleuven gegraven op de plekken waar geplant moet worden. Als je door het dorp rijdt lijkt het soms of er een reusachtige mol aan de slag is geweest. Overal liggen enorme molshopen. Maar door die voorbereiding kunnen de plantploegen vlot aan de slag. Binnen een week zijn alle molshopen omgetoverd tot tientallen fruitboomgaardjes, houtsingels, hagen en vogelbosjes. Met een belangrijk doel: meer biodiversiteit! Want meer bomen en struiken betekent meer voedsel, nest- en schuilmogelijkheden voor vogels, insecten en vleermuizen.

Na een ochtend hard werken worden de vrijwilligers weer gastvrij ontvangen in restaurant Het Oude Raadhuis. Daar staat een heerlijke lunch voor hen klaar. Toen de nieuwe eigenaars van het restaurant gevraagd werd of zij hun medewerking wilden verlenen aan de plantdagen, stelden zij enthousiast hun restaurant ter beschikking. De harde werkers kunnen even bijkomen en de hongerige magen vullen, want 's middags wachten nog een aantal adressen.

Het project Lithoijen in Vogelvlucht is een samenwerking tussen Orbis, Dorpslandschap Lithoijen en Landschapsbeheer Oss. De provincie Noord-Brabant en Landschapsbeheer Oss financieren het project. In 3 fases worden in totaal 9.785 stuks bosplantsoen, 227 laan- en fruitbomen, 281 knotwilgen en 6.585 m2 bloemenmengsel aangelegd. Daarnaast worden 233 nestkasten opgehangen. Het is een prachtig voorbeeld van hoe Orbis werkt aan groenversnelling in Brabant. We hopen eind 2022 met een nieuw project te kunnen starten in Lith en Maren-Kessel. De subsidieaanvraag daarvoor ligt ter beoordeling bij de provincie Noord-Brabant.