01 MAART, 2018

Natuurbod Regio Hart van Brabant

De afgelopen maanden hebben we samen met gemeenten en waterschappen in de Regio Hart van Brabant hard gewerkt aan het uitwerken van een Natuurbod. Het Natuurbod is uitgewerkt in een bidboek wat vandaag door Mario Jacobs is aangeboden aan Johan van den Hout van de provincie Noord-Brabant en aan Mary Fiers van het Groen Ontwikkelfonds Brabant.

In het bidboek is inzichtelijk gemaakt welke opgaves er liggen voor natuurontwikkeling in de Regio Hart van Brabant en hoe de regio deze opgaves komende jaren wil gaan realiseren.

Klik op de titel hieronder om het bidboek (als .pdf) te downloaden.

Natuurbod Regio Hart van Brabant