12 OKTOBER, 2022

Start project 'Groene erven in Utrecht!'

besjes
erf
roodborst
roodborst

De provincie Utrecht heeft de doelstelling om, naast eventuele compensatie opgaves, 600.000 extra bomen te planten. Deze doelstelling is verder uitgewerkt in het 'Bomen Actieplan'. Een van de projecten waarmee de provincie dit doel wil bereiken is een erfbeplantingsproject. De provincie vroeg Orbis om dit project op te zetten en uit voeren.

Binnen het project 'Groene erven in Utrecht!' kunnen deelnemers gesubsidieerd hun erf en grond aanplanten. Denk hierbij onder meer aan hagen, houtsingels, elzensingels, bosjes en laan- en fruitbomen. Binnen het project is ruimte om ruim 16.000 bomen te planten.

GeĂ¯nteresseerden worden bezocht, waarna we voor hen gratis een beplantingsplan maken. Bij akkoord van dit plan ontvangt de erfeigenaar ook de beplanting kosteloos.

Het aanleggen en beheren van de beplanting voeren deelnemers zelf uit. Hiervoor stellen we een plant- en beheerinstructie beschikbaar.

Voorwaarden voor deelname aan het project zijn dat er op het erf en de percelen ruimte moet zijn om minimaal 200 stuks bos- en/of haagplantsoen te planten en er geldt de verplichting om de gesubsidieerde beplanting in stand te houden. Erven met inpassingsverplichtingen zijn uitgesloten van deelname.

Trees for All co-financiert het project 'Groene erven in Utrecht!' en zorgt met haar bijdrage dat we veel extra bomen kunnen planten op Utrechtse erven en in het landelijk gebied. Trees for All is een erkend goed doel en plant bomen en bossen in Nederland en in het buitenland voor een beter klimaat, meer biodiversiteit en gezonde leefomstandigheden. Voor het planten van bomen en bossen heeft Trees for All een netwerk van ruim 1.000 businesspartners en jaarlijks enkele tienduizenden particuliere donateurs. 

Dit is het eerste project waarin Trees for All en Orbis samenwerken. Achter de schermen werken we aan (voorbereiding van) meerdere projecten waarin we samen op gaan trekken om Nederland te vergroenen.