28 MEI, 2019

Orbis draagt bij aan Brabants Goud in Het Groene Woud

ARK Natuurontwikkeling verlegt grenzen voor wilde natuur door zich in binnen- en buitenland in te zetten voor het realiseren van robuuste natuurgebieden waar de natuur zoveel mogelijk haar gang mag gaan en waarin natuurlijke processen sturend zijn. In Het Groene Woud is ARK Natuurontwikkeling al enkele jaren betrokken bij verschillende projecten. Nu start ARK Natuurontwikkeling in dit gebied het project ‘Brabants Goud in Het Groene Woud’.

Doel van dit project is het Natuurnetwerk Brabant in Het Groene Woud verder te versterken en de natuurgebieden te verbinden. ARK natuurontwikkeling spant zich in om in het gebied gronden aan te kopen en om te vormen naar natuur. Met een eerste aankoop van ruim vijf hectare is de eerste stap gezet. Naar verwachting zullen nog veel aankopen volgen.

Op donderdag 9 mei is in de Vresselse Hut in Nijnsel het project afgetrapt onder aanwezigheid van vele partners zoals het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB), Brabants Landschap en Staatsbosbeheer. Vanuit Orbis waren Koen, Steven en Eefje ook bij deze aftrap aanwezig.

De heilige Oda, naamgeefster van Sint-Oedenrode, nam de aanwezigen mee door de omgeving. Met de fiets en wandelend bezochten we de Odaberg en luisterden we aan de oevers van de Dommel naar de herinneringen van de heilige Oda. Een bezoek aan het eerste aangekochte perceel en de inspirerende woorden van onder andere Ger van den Oetelaar van ARK Natuurontwikkeling, Mary Fiers van het GOB en Erik van Ingen van Brabants Landschap maakten de middag compleet.    

Orbis gaat ARK Natuurontwikkeling ondersteunen bij het voorbereiden van GOB-subsidieaanvragen voor diverse aangekochte percelen. We maken voor de percelen inrichtingsschetsen en schrijven hierbij vervolgens een projectplan. Op deze manier draagt Orbis een steentje bij aan het Brabants Goud in Het Groene Woud!

De foto’s bij dit artikel zijn van: Ruud van Nistelrooij.