Groen-blauwe gebiedsontwikkeling

Ontwikkeling Natuurnetwerk Brabant

Gelukkig wordt in Nederland steeds meer geïnvesteerd in natuur- en landschapsontwikkeling en klimaatadaptatie.

Ontwikkeling Natuurnetwerk Brabant

Wat is groen-blauwe gebiedsontwikkeling?

Het klimaat verandert, de biodiversiteit holt achteruit en door diverse ontwikkelingen in het landelijk gebied komt er steeds meer druk op het agrarisch cultuurlandschap. Gelukkig wordt in Nederland steeds meer geïnvesteerd in natuur- en landschapsontwikkeling en klimaatadaptatie. Wij noemen dit groen-blauwe gebiedsontwikkeling.

Ontwikkeling Natuurnetwerk Brabant

Van beleid naar uitvoering

Orbis helpt overheden en andere gebiedspartijen om hun beleid en budget voor groen-blauwe gebiedsontwikkeling te vertalen in concrete projecten. Dit doen we voor provincies, gemeenten en waterschappen, maar ook voor terreinbeherende organisaties, agrarische natuurverenigingen en regionale samenwerkingsverbanden.

Nieuws