02 MEI, 2019

Pietje Pier op het Blotevoetenpad

Jan en Bart van den Broek van biologische boerderij 't Schop in Hilvarenbeek zetten een educatief programma op onder de naam Klimaatalarm! Onderdeel van dit programma is een blotevoetenpad achter de biologische boerderij. Orbis ondersteunt Jan en Bart bij de ontwikkeling van het programma en de inrichting van het blotevoetenpad.

Bezoekers van 't Schop maken op een laagdrempelige en speelse manier kennis met de effecten van klimaatverandering op de bodem. Via workshops, opdrachten en vragen in een smartphone-app worden kinderen en hun ouders meegenomen in de wereld van de klimaatverandering. Hierbij ervaren en beleven de bezoekers op het blotevoetenpad wat de effecten van klimaatverandering zijn en welke maatregelen mogelijk zijn om hiermee goed om te gaan.

De pierworm Pietje Pier neemt de bezoekers mee over het blotevoetenpad. Bij het thema 'gevoel' lopen de bezoekers over verschillende ondergronden: stro, grind, boomschors, keien. De bezoekers ervaren ook de warmte van de kas. Daarna lopen de bezoekers, bij het thema 'water', door water en modder. Zij leren hoe water infiltreert in de bodem en wat het belang is van water voor de planten. Bij het thema 'opwarming' ervaren de bezoekers de verschijnselen van de opwarming van de aarde en hittestress door te lopen over ondergronden die verschillend reageren op hitte: verharding, gras, schaduw. Vervolgens komen de bezoekers bij het thema 'bodem' meer te weten over de opbouw van de bodem en het bodemleven. Er is een doorsnede van de bodem te zien en de bezoekers voelen verschillende bodemmaterialen. Het thema 'spelen' laat de bezoekers spelenderwijs kennis maken met natuurlijke materialen: boomstammen, hoogteverschillen die overwonnen moeten worden met een touw of touwladder en een wip om overheen te lopen. Bij het thema 'biodiversiteit' leren de bezoekers iets over de functie van vlinders en insecten en het leefklimaat van deze soorten. Hierna komen de bezoekers bij het thema 'boerderij' langs de stal van de biologische boerderij. Hier is te zien hoe het leven op de boerderij er uit ziet. Het laatste thema van het blotevoetenpad zijn de 'eetbare planten' in de moestuin. Hier leren de bezoekers over het kweken van groente, fruit en eetbare bloemen en hoe een kortere voedselketen een bijdrage levert aan het klimaat.

Orbis heeft Jan en Bart geholpen bij het uitwerken van een eerste inrichtingsschets voor het blotevoetenpad met de verschillende thema's. Hierbij is een projectplan geschreven wat het stappenplan beschrijft om het programma Klimaatalarm! te realiseren. Dit projectplan is ingediend voor de prijsvraag Hoos & Hitte in de regio Hart van Brabant en voor het project Klimaatmakers gezocht! in de gemeente Hilvarenbeek.

Op 10 april hebben Jan en Bart het projectplan gepresenteerd aan de partners van de wedstrijd Klimaatmakers Gezocht! De inwoners van de gemeente Hilvarenbeek hebben tot 1 mei hun stem uit kunnen brengen op de verschillende plannen. De uitkomst van deze stemming bepaalt samen met de beoordeling van een vakjury welke plannen een prijs winnen. Op 7 mei worden de winnaars bekend gemaakt.

Ook op 12 april tijdens de finale van de Hoos & Hitte contest hebben Jan en Bart het projectplan gepitcht. Hier is het project door een vakjury gekozen als een van de twee prijswinnaars. Bioboerderij 't Schop ontvangt een bijdrage van 5.000 euro om het vervolg van het project in gang te zetten. 

Voor meer informatie over biologische boerderij 't Schop kijk op: www.hetschop.nl