09 FEBRUARI, 2021

GOB-aanvraag Kasteel van Wouw

Het kasteel van Wouw ligt al sinds de 13e eeuw aan de westkant van het gelijknamige dorp. De laatste eeuwen is het kasteel vervallen en zijn alleen de fundamenten nog aanwezig.

Stichting Kasteel van Wouw, gemeente Roosendaal en Waterschap Brabantse Delta zijn samen bezig om het kasteel terug zichtbaar te maken in het landschap. Daarbij wordt onder andere een gracht aangelegd die als waterberging dient en zo voorkomt dat in het benedenstrooms gelegen gebied Kruislandse kreken wateroverlast ontstaat.

Naast de hydrologische verbetering worden de gracht, de wallen en het omliggende gebied ingericht als natuur. Rond het kasteel wordt een Ecologische Verbindingszone (EVZ) ingericht die twee gebieden van het Natuurnetwerk Brabant (NNB) met elkaar verbindt. Het Natuurnetwerk Brabant (voorheen ecologische hoofdstructuur) is een netwerk van grote en kleine Brabantse natuurgebieden. Het Natuurnetwerk Brabant (NNB) is nog niet compleet; er moeten nog duizenden hectares nieuwe natuur ontwikkeld worden.

Voor dit project wordt subsidie aangevraagd bij het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB). Het GOB geeft subsidie op de realisatie van het NNB en EVZ's. Zowel (semi)overheden als particuliere grondeigenaren kunnen subsidie ontvangen.

Voor het aanvragen van de subsidie voor het Kasteel van Wouw is door ons een projectplan opgesteld en is het volledige traject tot aan het indienen van de subsidieaanvraag begeleid. Wilt u ook natuur realiseren en bent u benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met een van onze projectleiders die zich onder meer met dit soort projecten bezighouden. In West-Brabant is dit Marco (marco@orbis.nl), in Midden-Brabant Nadine (nadine@orbis.nl) en in Oost-Brabant Steven (steven@orbis.nl).