Kansen moet je zien

Wij versnellen de vergroening van Brabant!  Als pioniers zien we altijd en overal kansen. We werken graag samen aan succesvolle projecten om van onze opdrachtgevers echte ambassadeurs te maken. Lees verder

Wat, voor wie

We vertalen beleid, ambities en subsidieregelingen naar concrete resultaten. Dat doen we samen met en in opdracht van gebiedspartijen, zoals terrein beherende organisaties, streeknetwerken, waterschappen, provincie, en gemeenten. Daarnaast werken we voor particuliere opdrachtgevers en agrariërs.

Nieuws

huiszwaluw

Ons hele leven bestaat uit keuzes maken. Soms vrijwillig, soms gedwongen. Collega Jack kiest er voor om niet over één specifiek onderwerp/project te schrijven maar over zijn keuze om bij Orbis te werken en alle projecten waar hij aan (mee)werkt.

Lees verder