Kansen moet je zien

Met onze projecten leveren we een zichtbare en concrete bijdrage aan de ontwikkeling van natuur, landschap en klimaat in Noord-Brabant. Als pioniers zien we altijd en overal kansen. We werken graag samen aan succesvolle projecten om van onze klanten echte ambassadeurs te maken. Lees verder

Wat, voor wie

Orbis is in natuur-, landschaps- en klimaatadaptatie projecten actief betrokken bij de ontwikkeling van het Noord-Brabantse landschap. We vertalen beleid, ambities en subsidieregelingen naar concrete resultaten. Dat doen we samen met en in opdracht van gebiedspartijen, zoals Brabants Landschap, streeknetwerken, waterschappen, provincie, gemeenten en agrarische natuurverenigingen. Daarnaast werken we voor particuliere opdrachtgevers en agrariërs.

Nieuws

Vorige week bezocht onze collega Jack het symposium ‘Biodiversiteit en Leefgebieden’. Onze collega Koen was aanwezig bij het ‘Ondernemersevenement Een gezond Leisureklimaat’.

Lees verder

In 2018 is de subsidieregeling 'schoolpleinen van de toekomst' opengesteld. Doel van de subsidieregeling is om scholen aan te sporen aan de slag te gaan met het vergroenen van hun plein. 
Diverse gemeenten hebben de hulp van Orbis ingeschakeld om te helpen bij het maken van een plan en subsidieaanvraag voor het vergroenen van de schoolpleinen in hun gemeente. 

Lees verder