Kansen moet je zien

Met onze projecten leveren we een zichtbare en concrete bijdrage aan de ontwikkeling van natuur, landschap en klimaat in Noord-Brabant. Als pioniers zien we altijd en overal kansen. We werken graag samen aan succesvolle projecten om van onze klanten echte ambassadeurs te maken. Lees verder

Wat, voor wie

Orbis is in natuur-, landschaps- en klimaatadaptatie projecten actief betrokken bij de ontwikkeling van het Noord-Brabantse landschap. We vertalen beleid, ambities en subsidieregelingen naar concrete resultaten. Dat doen we samen met en in opdracht van gebiedspartijen, zoals Brabants Landschap, streeknetwerken, waterschappen, provincie, gemeenten en agrarische natuurverenigingen. Daarnaast werken we voor particuliere opdrachtgevers en agrariërs.

Nieuws

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) heeft eind 2018 zeven clusters grond te koop aangeboden. Een van de clusters, bestaand uit twee percelen, ligt in het buurtschap Molenakkers. Stichting Behoud Leefbaarheid Molenakkers wilde dit cluster graag aankopen en beide percelen omvormen naar natuur. Samen met deze stichting en de gemeente Oisterwijk heeft Orbis een inrichtingsplan natuur uitgewerkt voor dit cluster.

Lees verder

Voedselbossen, agroforestry, ondernemen met natuur, natuurinclusieve landbouw allemaal termen die wij bij Orbis steeds meer voorbij zien komen. Dat niet alleen wij ons hiermee bezig houden bleek wel uit het grote aantal bezoekers bij het symposium Landbouw en Natuur.

Lees verder