Kansen moet je zien

Met onze projecten leveren we een zichtbare en concrete bijdrage aan de ontwikkeling van natuur, landschap en klimaat in Noord-Brabant. Als pioniers zien we altijd en overal kansen. We werken graag samen aan succesvolle projecten om van onze klanten echte ambassadeurs te maken. Lees verder

Wat, voor wie

Orbis is in natuur-, landschaps- en klimaatadaptatie projecten actief betrokken bij de ontwikkeling van het Noord-Brabantse landschap. We vertalen beleid, ambities en subsidieregelingen naar concrete resultaten. Dat doen we samen met en in opdracht van gebiedspartijen, zoals Brabants Landschap, streeknetwerken, waterschappen, provincie, gemeenten en agrarische natuurverenigingen. Daarnaast werken we voor particuliere opdrachtgevers en agrariërs.

Nieuws

Uit een inventarisatie uit 2017 bleek dat de totale restopgave voor ecologische verbindingszones in Het Groene Woud circa 150 kilometer is. Door gebrek aan capaciteit en/of financiering bij gemeenten en waterschappen wordt realisatie van diverse restopgaves niet actief opgepakt. Daarom hebben Het Groene Woud, MLG en Orbis het initiatief opgepakt om gemeenten en waterschappen te ondersteunen en een programmatische aanpak op te zetten voor realisatie van de restopgaves.

Lees verder

In opdracht van de gemeente Bernheze en waterschap Aa en Maas heeft onze collega Eefje een onderzoek uitgevoerd naar de kansen en knelpunten voor de ontwikkeling van een wandelpad en realisatie van diverse natuuropgaven in het Aa-dal bij Heeswijk-Dinther. 

Eefje ging in gesprek met gemeente Bernheze en waterschap Aa en Maas over het project en de samenwerking met Orbis. 

Lees verder