Kansen moet je zien

Met onze projecten leveren we een zichtbare en concrete bijdrage aan de ontwikkeling van natuur, landschap en klimaat in Noord-Brabant. Als pioniers zien we altijd en overal kansen. We werken graag samen aan succesvolle projecten om van onze klanten echte ambassadeurs te maken. Lees verder

Wat, voor wie

Orbis is in natuur-, landschaps- en klimaatadaptatie projecten actief betrokken bij de ontwikkeling van het Noord-Brabantse landschap. We vertalen beleid, ambities en subsidieregelingen naar concrete resultaten. Dat doen we samen met en in opdracht van gebiedspartijen, zoals Brabants Landschap, streeknetwerken, waterschappen, provincie, gemeenten en agrarische natuurverenigingen. Daarnaast werken we voor particuliere opdrachtgevers en agrariërs.

Nieuws

De meeste mensen kennen ons bureau vooral van de projecten die we uitvoeren binnen de werkvelden: Groene regelingen, Landschapsplannen en Natuur in stedelijk. Afgelopen jaren hebben we ons echter ook gericht op en gespecialiseerd in het werkveld: Groen-blauwe gebiedsontwikkeling. Onze Eefje is binnen dit werkveld actief. Ze is de op dit moment onder meer bezig met het schrijven van een gebiedsvisie voor De Biesbosch. Benieuwd? Lees dan verder.  

Lees verder