Kansen moet je zien

Met onze projecten leveren we een zichtbare en concrete bijdrage aan de ontwikkeling van natuur, landschap en klimaat in Noord-Brabant. Als pioniers zien we altijd en overal kansen. We werken graag samen aan succesvolle projecten om van onze klanten echte ambassadeurs te maken. Lees verder

Wat, voor wie

Orbis is in natuur-, landschaps- en klimaatadaptatie projecten actief betrokken bij de ontwikkeling van het Noord-Brabantse landschap. We vertalen beleid, ambities en subsidieregelingen naar concrete resultaten. Dat doen we samen met en in opdracht van gebiedspartijen, zoals Brabants Landschap, streeknetwerken, waterschappen, provincie, gemeenten en agrarische natuurverenigingen. Daarnaast werken we voor particuliere opdrachtgevers en agrariërs.

Nieuws

Steeds meer gemeenten zien het nut van goed ecologisch bermbeheer in. Zo ook gemeente Heusden, zij beheren hun bermen in het buitengebied al enkele jaren ecologisch. Onze collega Steven helpt gemeente Heusden om het ecologisch bermbeheer verder te ontwikkelen.

Lees verder

In onze projecten werken we aan het vergroten van de biodiversiteit. Dit doen we bijvoorbeeld door met zoveel mogelijk dracht- en waardplanten te werken. 
Onze collega Meike schreef een artikel over waarom deze dracht- en waardplanten zo ontzettend belangrijk zijn.  

Lees verder