Kansen moet je zien

Met onze projecten leveren we een zichtbare en concrete bijdrage aan de ontwikkeling van natuur, landschap en klimaat in Noord-Brabant. Als pioniers zien we altijd en overal kansen. We werken graag samen aan succesvolle projecten om van onze klanten echte ambassadeurs te maken. Lees verder

Wat, voor wie

Orbis is in natuur-, landschaps- en klimaatadaptatie projecten actief betrokken bij de ontwikkeling van het Noord-Brabantse landschap. We vertalen beleid, ambities en subsidieregelingen naar concrete resultaten. Dat doen we samen met en in opdracht van gebiedspartijen, zoals Brabants Landschap, streeknetwerken, waterschappen, provincie, gemeenten en agrarische natuurverenigingen. Daarnaast werken we voor particuliere opdrachtgevers en agrariërs.

Nieuws

Op vrijdag 12 april is onze collega Sjoerd bij het Symposium Rijke heggenlandschappen geweest. Dit symposium had het onderwerp: Toekomstig herstel van het heggenlandschap. Een onderwerp wat naadloos aansluit bij waar we ons dagelijks mee bezig houden, namelijk de ontwikkeling en het herstel van het Brabantse (cultuur) landschap.

Lees verder