Kansen moet je zien

Met onze projecten leveren we een zichtbare en concrete bijdrage aan de ontwikkeling van natuur, landschap en klimaat in Noord-Brabant. Als pioniers zien we altijd en overal kansen. We werken graag samen aan succesvolle projecten om van onze klanten echte ambassadeurs te maken. Lees verder

Wat, voor wie

Orbis is in natuur-, landschaps- en klimaatadaptatie projecten actief betrokken bij de ontwikkeling van het Noord-Brabantse landschap. We vertalen beleid, ambities en subsidieregelingen naar concrete resultaten. Dat doen we samen met en in opdracht van gebiedspartijen, zoals Brabants Landschap, streeknetwerken, waterschappen, provincie, gemeenten en agrarische natuurverenigingen. Daarnaast werken we voor particuliere opdrachtgevers en agrariërs.

Nieuws

De gemeente Oisterwijk gaat samen met de inwoners, ondernemers en lokale organisaties een impuls geven aan het landschap en de biodiversiteit in de dorpskern van Moergestel en het omliggende landelijke gebied. Orbis heeft opdracht gekregen om de gemeente te helpen om ideeën hiervoor op te halen en om te zetten in concrete projecten. Deze opdracht wordt door onze collega Eefje uitgevoerd.

Lees verder