Kansen moet je zien

Wij versnellen de vergroening van Brabant!  Als pioniers zien we altijd en overal kansen. We werken graag samen aan succesvolle projecten om van onze opdrachtgevers echte ambassadeurs te maken. Lees verder

Wat, voor wie

We vertalen beleid, ambities en subsidieregelingen naar concrete resultaten. Dat doen we samen met en in opdracht van gebiedspartijen, zoals terrein beherende organisaties, streeknetwerken, waterschappen, provincie, en gemeenten. Daarnaast werken we voor particuliere opdrachtgevers en agrariërs.

Nieuws

Wellicht nodigt de, toch enigszins ingewikkelde, titel van dit artikel niet uit om verder te lezen. Als je grondeigenaar bent in of nabij Natura 2000-gebieden en/of bezig bent met natuurontwikkeling in Brabant willen wij je toch vragen om verder te lezen. Provincie Noord-Brabant heeft namelijk een nieuwe subsidieregeling in het leven geroepen voor herstel en ontwikkeling van nieuwe natuur.

Lees verder