Kansen moet je zien

Met onze projecten leveren we een zichtbare en concrete bijdrage aan de ontwikkeling van natuur, landschap en klimaat in Noord-Brabant. Als pioniers zien we altijd en overal kansen. We werken graag samen aan succesvolle projecten om van onze klanten echte ambassadeurs te maken. Lees verder

Wat, voor wie

Orbis is in natuur-, landschaps- en klimaatadaptatie projecten actief betrokken bij de ontwikkeling van het Noord-Brabantse landschap. We vertalen beleid, ambities en subsidieregelingen naar concrete resultaten. Dat doen we samen met en in opdracht van gebiedspartijen, zoals Brabants Landschap, streeknetwerken, waterschappen, provincie, gemeenten en agrarische natuurverenigingen. Daarnaast werken we voor particuliere opdrachtgevers en agrariërs.

Nieuws

Afgelopen decennia zijn er  duizenden fruitboomgaarden aangeplant in de provincie Noord-Brabant. Door slecht of geen onderhoud worden de (ecologische) potenties van veel boomgaarden niet optimaal benut.
Om de kwaliteit van het beheer en onderhoud van deze boomgaarden veilig te stellen gaat Orbis samen met het Coördinatiepunt Landschapsbeheer van Brabant Brabants Landschap hoogstamfruitbrigades oprichten.

Lees verder

In de winteruitgave van het kwartaalblad van Brabants Landschap, is het project ErvenPlus in de schijnwerpers gezet.
Samen met het Coördinatiepunt Landschapsbeheer werken we sinds 2016 aan nu twee ronden van het project. In het artikel van het winternummer 2019 werd aandacht besteed aan de manier van werken van de erfscanners, de mensen in het veld die deelnemers bezoeken, maar ook aan het werk achter de schermen.

Lees verder