Kansen moet je zien

Met onze projecten leveren we een zichtbare en concrete bijdrage aan de ontwikkeling van natuur, landschap en klimaat in Noord-Brabant. Als pioniers zien we altijd en overal kansen. We werken graag samen aan succesvolle projecten om van onze klanten echte ambassadeurs te maken. Lees verder

Wat, voor wie

Orbis is in natuur-, landschaps- en klimaatadaptatie projecten actief betrokken bij de ontwikkeling van het Noord-Brabantse landschap. We vertalen beleid, ambities en subsidieregelingen naar concrete resultaten. Dat doen we samen met en in opdracht van gebiedspartijen, zoals Brabants Landschap, streeknetwerken, waterschappen, provincie, gemeenten en agrarische natuurverenigingen. Daarnaast werken we voor particuliere opdrachtgevers en agrariërs.

Nieuws

Afgelopen jaren is Orbis gegroeid van een eenmanszaak tot een bedrijf met drie vestigingen en dertien collega’s. Voor komende jaren hebben we ambitieuze groei- en ontwikkelplannen. Koen staat aan de basis van deze plannen en schreef er een artikel over. Hierin trekt hij een opvallende parallel met de opvoeding van zijn kinderen.

Lees verder