25 APRIL, 2024

Oeverwal in Vogelvlucht in Ravenstein en omgeving

bonte vliegenvanger

Binnen de bebouwde kom van Ravenstein, Dieden, Deursen - Dennenburg, Neerloon, Overlangel, Huisseling en Demen verbeteren Landschapsbeheer Oss, Orbis en de gemeente Oss de komende twee jaar (2024-2025) het leefgebied van vogels en vleermuizen.

Binnen het projectgebied (blauw omlijnd op kaart) creëren we een aantrekkelijke leefomgeving en meer nestgelegenheid, voedsel en schuilplekken voor vleermuizen, bonte vliegenvangers, huis- en gierzwaluwen . Dit doen we door het beschikbaar stellen van nestkasten, bijenhotels, (fruit)bomen, bloemenranden, hagen en stuiken.

Het project is een samenwerking tussen Orbis en Landschapsbeheer Oss. De provincie Noord-Brabant en Gemeente Oss financieren het project.

Gevels en tuinen scannen
In het voorjaar van 2024 bezoeken de collega's van Orbis de kernen en bekijken we alle gevels en voortuinen. We maken per woning een eenvoudige schets waarop we aangeven welke locaties geschikt zijn voor nestkasten of beplanting. Vervolgens kunnen bewoners de aangevinkte items gratis aanvragen. 

Aanmelden
Bewoners en bedrijven in het projectgebied  kunnen zich aanmelden voor gratis nestkasten, bomen, hagen en struiken. Bekijk hieronder welke beplanting en nestkasten geschikt zijn voor jouw tuin en hoe jij de biodiversiteit op je erf kunt vergroten. Meld je vervolgens aan via het AANMELDFORMULIER.

Nestkasten:

Struiken:

Hagen:

Bomen:

Bloemenmengsels:

Dijken


Let op: Het assortiment is onderhevig aan eenzijdige wijzigingen als dit door ons nodig of wenselijk wordt geacht en op=op. Mail voor vragen naar vogelvlucht@orbis.nl.

Lees ook over onze andere vogelvluchtprojecten.