07 NOVEMBER, 2019

Regiobijeenkomst klimaatadaptatie Noordoost-Brabant

Op woensdag 30 oktober waren onze collega's Annemiek en Michael bij de tweede Regiobijeenkomst Klimaatadaptatie van Noordoost-Brabant. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door het samenwerkingsverband waarin 17 gemeenten en 2 waterschappen zich verenigd hebben.

De ochtend werd geopend door dagvoorzitter Maarten Verkerk en Harry van Rooijen (wethouder gemeente Meijerijstad) die een mooi betoog gaf over, hoe wij in het verleden omgingen met het klimaat en dat we in dat opzicht al ver gekomen zijn, maar dat we er zeker nog niet zijn.

De laatste jaren staat klimaatadaptatie op de agenda en er zijn verschillende regionale initiatieven en projecten. Zo is er een werkprogramma versnelde aanpak en zijn verschillende gemeenten bezig om klimaatadaptatie te verankeren in hun beleid en begroting. Een delegatie van gemeenten licht toe hoe zij de laatste jaren met klimaatadaptatie zijn omgegaan en geven aan dat er kansen liggen bij het betrekken van andere partijen en burgers. Het is een multidisciplinair probleem en het gaat erom dat niet alleen individuen maar ook gemeenten het goede voorbeeld geven. Dit liet Mirjam van Huizen  van Shift goed zien. Zij gaf aan dat early adapters nodig zijn om de grote groep mee te krijgen. Dit werd in de middag duidelijk.

Er was keuze tussen verschillende verdiepingssessies. In de sessie 'Hoe bereik je de inwoner editie 's-Hertogenbosch' ging het over groene daken, regentonnen en de omvorming van een speeltuin tot een 'buurttuin' In deze sessie kwamen actieve bewoners aan het woord en gaven zij aan waar hun voortrekkers rol toe geleid had.  Een andere sessie 'De staat van de straat' was vooral 'meten is weten' het devies. Door het meten van hitte en wateroverlast en daar een label aan toe te voegen, kun je beter problemen tackelen en daarop ingrijpen.

De dag was vooral elkaar inspireren en ontmoeten. Bij een eerdere bijeenkomst waren 50 mensen aanwezig en nu meer dan 100. Het is de bedoeling dat er volgend jaar weer een bijeenkomst zal zijn en dat de groep dan nog groter is en er zo een olievlek ontstaat, alleen dan een groene olievlek.