18 JUNI, 2019

Natuur in de Wijk groot succes!

Natuur in de Wijk is een initiatief van Orbis en ecologisch adviesbureau Natuurbalans Limes-Divergens. Begin dit jaar zijn we gestart met actief werven van deelnemers in de gekozen wijken in deelnemende gemeenten (Bergen op Zoom, Meierijstad en Waalwijk).

Ook basisscholen doen graag mee met het project. Zo delen we op scholen in een of meerdere klassen kleine kastjes uit, en praten we met de leerlingen klassikaal over bijen, vogels en vleermuizen. Deze natuureducatie vinden we erg belangrijk: basisschoolleerlingen zijn natuurlijk de natuurbeschermers van de toekomst. Scholen geven vaak in aanloop naar ons bezoek aan de school een aantal lesjes over de natuur om hun leerlingen voor te bereiden.

Daarnaast hebben we tot nu toe een tweetal ophaaldagen georganiseerd voor nestkastjes, beplanting en bloemenzaad. Dit wil zeggen dat wij op locatie aanwezig zijn in de wijk en geïnteresseerden een nestkastje, plant of zakje bloemenzaad kunnen komen ophalen. Belangrijk hierbij is dat mensen aangeven waar ze wonen, aangezien het project van tevoren en enkele jaren na afloop een controleronde heeft waarbij in de wijken gekeken wordt naar de aanwezigheid van diverse diersoorten. Zo weten we over een aantal jaar hoe effectief Natuur in de Wijk in betreffende wijk is geweest.

De tot nu toe georganiseerde ophaaldagen zijn gehouden in Waspik en Waalwijk. Op beide dagen was de opkomst erg groot en het enthousiasme aanstekelijk. Zo zijn er ruim 150 kastjes weggegeven, en bijna 300 planten en zaadzakjes. Ook hebben we veel met de deelnemers gesproken over hun eigen initiatieven om vogels en insecten te helpen in hun leefomgeving. Dat aandacht voor natuur in de wijk steeds meer leeft, mag duidelijk zijn. Na deze ophaaldagen in de gemeente Waalwijk volgen er komende tijd nog ophaaldagen in Meierijstad (Veghel) en in Bergen op Zoom en doen we nog een aantal basisscholen aan.

Op de website die speciaal voor dit project is gerealiseerd, is doorlopend meer actuele informatie te vinden.