24 JANUARI, 2024

Orbis ontwerpt in opdracht van gemeente Etten-Leur de eerste (tijdelijke) groene woonbuurt in Haansberg

Haansberg
Haansberg
Haansberg

De gemeente heeft voor de gebiedsontwikkeling Haansberg hoge ambities op het vlak van duurzaamheid. De inrichting van deze eerste woonbuurt loopt daarin voorop. Orbis is daarom al in een vroeg stadium gevraagd om mee te denken over een aantrekkelijke, functionele buitenruimte.

Projectleider Stijn Schouwenaars van gemeente Etten-Leur: 'De bodem en de aanwezige natuurwaarden vormen de basis voor het ontwerp. Daarvoor zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. Op basis van een uitgebreide dialoog met omwonenden met meerdere schetssessies kwam het ruimtelijk ontwerp tot stand.'

De openbare ruimte is niet alleen gericht op biodiversiteit en klimaatadaptatie, maar ook op ontmoeten en welzijn. De wijk wordt autoluw en biedt ruimte aan initiatieven van bewoners om bijvoorbeeld een gezamenlijke moestuin te onderhouden.

Stijn: 'We vroegen Orbis om het schetsontwerp, voorlopig ontwerp en het definitief ontwerp te maken. Op basis van de dialoogavonden met de omgeving en een goede samenwerking met het projectteam Haansberg, de ecoloog en beheerders zijn de plannen van schets tot definitief ontwerp uitgewerkt.'

De flexwoningen worden in 2024 geplaatst. De inrichting van de buitenruimte moet dan grotendeels gereed zijn; de laatste elementen worden pas na plaatsing van de woningen aangelegd. We zijn trots op het resultaat tot zover en zijn alweer aan het meedenken over de inrichting van de rest van de wijk. Ook hier gaan we voor een maximaal groen resultaat!