09 DECEMBER, 2022

Bos- en natuurontwikkeling

bos
bos
bos

Bijna iedere week schrijven we wel dat er veel te doen is rond natuur, landschap en klimaat. Er worden allerhande doelen en ambities gesteld, uitgesproken en vastgelegd.  Misschien wel de meest in het oog springende ambitie op dit vlak is de ambitie om duizenden hectares nieuwe natuur en bossen te ontwikkelen. Nu en in de toekomst ligt er veel werk in het vertalen van de ambitie naar daadwerkelijke uitvoering, precies wat wij graag doen! Het was dus een vanzelfsprekende stap om ons verder te specialiseren op dit vlak en het te benoemen als een apart werkveld.

Maar hoe start je nu een werkveld? Allereerst zal je medewerkers moeten hebben die ook daadwerkelijk aan de slag kunnen met dit werk. Natuurlijk hadden we al collega's met kennis van bos- en natuurontwikkeling. Toch was uitbreiding gewenst en hebben we collega Wiel aangetrokken. Zijn eerste klus was dan ook om de andere collega's nog verder te scholen en hiervoor een cursus te ontwikkelen. Die cursus is afgelopen augustus gegeven in zowel theorie als praktijk. Na uitgebreid te zijn bijgepraat in het theoretische gedeelte hebben we verschillende natuurgebieden bezocht. Hierbij ging het om gebieden waar onder andere verdroging en verzuring een probleem opleveren. Ook hebben we een kijkje genomen bij de ontwikkeling van Weimeren, dat onderdeel is van natuurgebied Noordrand Midden. 

Als je er dan helemaal klaar voor bent als organisatie moet je alleen nog even gevonden worden. Ook daar hebben we veel tijd in gestoken. We hebben vooral gesprekken gevoerd met gemeenten, marktpartijen en de terreinbeherende organisaties. Uit deze gesprekken is gebleken dat de behoefte aan specifieke kennis en capaciteit inderdaad groot is. Inmiddels zijn we door meerdere grote en kleine partijen gevraagd om te ondersteunen bij het ontwikkelen van natuur en bos. De komende periode gaan we hier volop mee verder. Volgend jaar gaan we dus door met dit werkveld en zullen we jullie op de hoogte houden van de projecten die we doen.