23 JULI, 2017

Natuurontwikkeling De roodloop

Het agrarisch gebied ten noordwesten van Hilvarenbeek staat op het punt om weer een stukje diverser te worden. Langs de beek De Roodloop wordt een strook natuur ontwikkeld van ca. 1,5 kilometer lang. Er worden diverse poelen gegraven, struwelen aangeplant en bloemrijke stroken ingezaaid. Deze maatregelen zullen de biodiversiteit in het gebied ten goede komen. De maatregelen zijn ontworpen met de patrijs, kamsalamander en roodborst tapuit in het achterhoofd. De wens is om deze soorten een fijn leefgebied te bieden, waardoor ook recreanten en natuurliefhebbers van deze mooie soorten kunnen genieten.

Projectbureau Orbis is trots dat we het ontwerp voor deze ontwikkeling hebben mogen maken en de aanbesteding verzorgd hebben. Dit voorjaar wordt er gestart met de werkzaamheden.