11 OKTOBER, 2019

Samenwerking leidt tot plan voor realisatie 25 kilometer ecologische verbindingszone!

Natuur in Nederland is in de loop der jaren steeds meer versnipperd door bebouwing, infrastructuur en intensieve landbouw. Het ontbreken van verbindingen heeft veel impact op de Brabantse natuur. Het van oudsher gevarieerde landschap staat onder druk en de leefgebieden van allerlei dier- en plantensoorten zijn vaak (te) klein geworden. De overlevingskans van deze soorten neemt af en soorten kunnen zelfs helemaal verdwijnen uit de Brabantse natuur.

Ecologische verbindingszones (evzs) hebben als doel om bestaande en nog te ontwikkelen natuurgebieden met elkaar te verbinden. Ze functioneren als trekroutes en als (tijdelijk) leef- en voortplantingsgebied. Daarmee zijn ze essentieel voor het behoud van de Brabantse natuur.

Uit een inventarisatie uit 2017 bleek dat de totale restopgave voor evzs in Het Groene Woud circa 150 kilometer is. Door gebrek aan capaciteit en/of financiering bij gemeenten en waterschappen wordt realisatie van diverse restopgaves niet actief opgepakt. Daarom hebben Het Groene Woud, MLG en Orbis het initiatief opgepakt om gemeenten en waterschappen te ondersteunen en een programmatische aanpak op te zetten voor realisatie van de restopgaves.

Gemeenten Meierijstad, Boxtel, Sint-Michielsgestel, Vught en Heusden en de waterschappen de Dommel en Aa en Maas hebben zes evzs met een totale lengte van circa 25 kilometer en een oppervlakte van circa 60 hectare ingebracht.

De totale kosten voor realisatie van deze 25 kilometer evz bedragen  ca 7,9 miljoen. Afgelopen maanden is hard gewerkt aan een subsidieaanvraag bij het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB). Onlangs is door het GOB besloten de programma-aanvraag te honoreren en daarvoor ca 5,2 miljoen beschikbaar te stellen. De betrokken gemeenten en waterschappen stellen de overige 2,7 miljoen beschikbaar.  

Het project is een samenwerking tussen Het Groene Woud, betrokken gemeenten en waterschappen en de bureaus MLG en Orbis. Beide bureaus zijn dienstenpartner van Het Groene Woud.