05 MEI, 2021

26 Brabantse dorpen krijgen vergroeningsimpuls

Het project Natuur in het Dorp is alweer ten einde. Met prima resultaat!

Het afgelopen anderhalf jaar zijn we, in samenwerking met 26 gemeenten en lokale (natuur)organisaties, druk bezig geweest om de bebouwde kom van dorpskernen te vergroenen en de biodiversiteit te verhogen.

Inwoners van deelnemende gemeenten kregen de kans om de doelsoorten (huismussen, gierzwaluwen, bonte vliegenvangers, vleermuizen en wilde bijen) voedsel en veiligheid te bieden in de vorm van beplanting, nestkasten en verblijfskasten. De animo hiervoor bij inwoners van de dorpen was groot. Door middel van gesprekken met lokale (natuur)organisaties, lokale groene experts en huis-aan-huis adviezen in kansrijke wijken hebben we aanmeldingen opgehaald. Dit resulteerde in de realisatie van maar liefst 1.300 stuks (nest)kasten voor de doelsoorten en 6.400 stuks beplanting.

Dit zijn natuurlijk harstikke mooie aantallen waar we dik tevreden over zijn. Tegelijkertijd beseffen we ook dat dit slechts een begin is. We gaan komende jaren verder met de vergroening van de Brabantse dorpen en steden.

Natuur in het Dorp werd gefinancierd door de provincie Noord-Brabant en door de deelnemende gemeenten. Via deze weg willen we alle partners en deelnemers aan Natuur in het Dorp heel hartelijk danken!