29 JULI, 2022

Opdrachtgever aan het woord: Tonnie van Hooff van Landschapsbeheer Oss

Tonnie
Tonnie
Tonnie
Tonnie

Tonnie is jarenlang werkzaam geweest bij de gemeente Oss als gebiedsbeheerder. In 2011 kwam hij in die rol in contact met Koen en Geert, die vers van school samen Orbis hadden opgestart. De jongelingen mochten van de gemeente Oss de opdracht 'Groen Dorp Haren' ten uitvoer brengen. Een uitgebreid project, waarin ze intensief en op een heel prettige manier met Tonnie samenwerkten.

In 2013 ging Tonnie met pensioen, maar zijn groene hart bleef kloppen voor het Osse landschap. Hij meldde zich bij Landschapsbeheer Oss, een vrijwilligersorganisatie die zich sinds 1998 inzet voor het behoud, beheer, herstel en de ontwikkeling van een ecologisch waardevol en mooi landschap met een streekeigen karakter. Maar liefst 180 vrijwilligers zijn actief, die samen jaarlijks zo'n 19.000 uur(!) werk verzetten voor de Osse natuur. Door de jaren heen voerden zij talloze projecten uit, in samenwerking met verschillende partners, waaronder dus Orbis.

Tonnie vertelt: 'Er waren binnen het Landschapsbeheer veel ideeën om het dorp Lithoijen te vergroenen. Het ontbrak echter aan budget. Ik nam daarop contact op met Koen, omdat er binnen Orbis veel kennis is over subsidies, in combinatie met vakkennis.' Zo werd het prachtige project Lithoijen in Vogelvlucht 'geboren', wat daar de afgelopen jaren zorgde voor een aantrekkelijke leefomgeving en meer nestgelegenheid voor verschillende dieren.

Voor het buitengebied van Geffen maakte Orbis eerder al een ecologisch bermbeheerplan. En in Lith, Maren-Kessel en 't Wild wordt in de komende jaren met Oeverwal in Vogelvlucht het leefgebied van vogels, vleermuizen en wilde bijen verbeterd.

Wat vind je de kracht van Orbis?

'Orbis heeft alles in huis om van een idee naar een project te komen en van een project naar de uitvoering. Dat werkt prettig en vooral erg snel. Een paar weken terug las ik op de site over een subsidie voor herbebossing. Ik stuurde het artikel door naar mijn contactpersoon bij de gemeente. Die zag zeker kansen, maar had zelf weinig tijd. Ik opperde om Orbis in te schakelen om al het vooronderzoek te doen en dat vond hij prima. Nu ligt er al een concreet plan! Die snelheid heb je ook nodig, want bij subsidieregelingen is het toch 'wie het eerst komt, het eerst maalt' en 'op is op'.

Een ander sterk punt is de kwaliteit van het werk. Zo heeft Orbis nu bijvoorbeeld een eindrapport gemaakt voor Lithoijen in Vogelvlucht. Daar kun je mee voor de dag komen: ziet er prima uit en is hartstikke goed leesbaar.' Een nieuwe opdracht is een overdrachtsdocument te maken van 35 deelprojectjes die een werkgroep van het Landschapsbeheer heeft uitgevoerd in het buitengebied tussen Geffen en Oss. Om de nieuwe wethouder op de hoogte te brengen maakt Orbis een overdrachtsdocument.

Wij leren graag! Heb je nog tips?

'Ik moet nog wel wat wennen aan de nieuwe manier van werken bij Orbis. Ik heb minder contact met Koen. Het aantal mensen met wie ik voornamelijk te maken heb is nu uitgebreid van twee naar drie mensen. Dan is het mij soms nog niet helemaal duidelijk bij wie ik waarvoor het beste aan kan kloppen. Maar al met al ben ik blij met de manier hoe jullie dingen oppakken; jullie zitten dicht op de projecten. Wat mij betreft zetten we de samenwerking nog lang voort en bereiken we samen veel voor de natuur en het landschap van Oss.'