Vanaf begin september 2019 heb ik negen weken lang onderdeel mogen uitmaken van het team van Orbis als stagiair. Ik ben tweedejaars student op MBO Helicon Tilburg. Daar volg ik de opleiding ‘stad en mens’, waar ik me voornamelijk bezighoud met de specialisaties ‘stad en wijk’ én ‘water en energie.’
Net als ik op school, houdt Orbis zich veelal bezig met projecten op het gebied van natuur, landschap en klimaat. Vandaar dat ik contact met Orbis heb opgenomen met de vraag of het mogelijk was stage te komen lopen.

Naast iedere middagpauze een potje tafelvoetbal tegen de andere fanatiekelingen van Orbis, ben ik voornamelijk bezig geweest met mijn eigen onderzoek. Dit onderzoek over groene basisschoolpleinen in Het Groene Woud heb ik onder begeleiding mijn stagebegeleidster Annemiek opgezet en uitgevoerd.
Het doel van mijn onderzoek was een aanbeveling te geven aan Orbis over hoe zij er voor kunnen zorgen dat begin 2022 zoveel mogelijk basisscholen in Het Groene Woud een groen schoolplein hebben. Orbis ondersteunt verschillende basisscholen die een groen schoolplein willen realiseren en ze willen deze dienst komend jaar verder uitbouwen.
Om tot een aanbeveling te komen heb ik een plan van aanpak opgesteld, inclusief een planning. Vervolgens heb ik de onderzoeksfase in tweeën gesplist: een bureauonderzoek en een veldonderzoek.
Tijdens het bureauonderzoek was ik voornamelijk te vinden op het kantoor van Orbis waar ik mijn onderzoeksvragen grotendeels probeerde te beantwoorden doormiddel van deskresearch. Tijdens het veldonderzoek was ik in allerlei dorpen en steden binnen Het Groene Woud te vinden. Ik heb kennisorganisaties op het gebied van groene schoolpleinen mogen interviewen zoals Petra Wevers van Stichting Springzaad en Andrea Almasi van de provincie Noord-Brabant. Ook heb ik basisscholen met, of zonder groen schoolplein geïnterviewd om te kijken wat er goed gaat en wat er verbeterd kan worden in het traject naar een groen schoolplein toe. De belangrijkste informatie is in mijn onderzoeksrapport terecht gekomen. Dit rapport heb ik afgesloten met een aanbeveling voor Orbis.

Verder ben ik met verschillende collega’s op pad geweest en heb ik hun werkzaamheden mogen volgen. Van het opnemen van een vlog voor een klimaatadaptatieproject, tot een rondleiding bij Brouwers Groenaannemers om informatie te verzamelen over ecologisch bermbeheer. Hierdoor werd mijn stage erg afwisselend.

Ik wil iedereen van Orbis bedanken voor de leuke stage!

Jop van de Ven