06 MEI, 2022

Kom ook naar de Pauwelsdag op zondag 15 mei!

Pauwels
Pauwels
Pauwels
Pauwels

Eerst nog wat tekst en uitleg over landschapspark Pauwels en hoe Orbis hierbij betrokken is.

Het landschapspark
Landschapspark Pauwels is een uitgestrekt gebied ten zuiden van De Loonse en Drunense Duinen en Kaatsheuvel / De Efteling en ten noorden van Tilburg. Een unieke omgeving waar natuur, landbouw, recreatie, water, cultuurhistorie en energie samenkomen.

Partners
We werken met negen samenwerkingspartners aan opgaven en ambities in het gebied: De Efteling, Waterschap de Dommel, ZLTO, Waterschap Brabantse Delta, provincie Noord-Brabant, gemeente Loon op Zand, gemeente Tilburg, Natuurmonumenten en Brabants Landschap. Deze partners hebben gezamenlijk een masterplan opgesteld voor het gebied. Het masterplan omschrijft hoe landschap, cultuurhistorie, natuur, landbouw, water, energie en recreatie in samenhang met elkaar versterkt gaan worden.

Orbis
Onze collega Eefje van Daesdonk is sinds begin 2020 gebiedscoördinator voor Pauwels. Dit betekent, dat zij spin in het web is voor de partners. Doel is de bestaande (verborgen) kwaliteiten te benutten, te verbinden en te koppelen aan nieuwe initiatieven en duurzame opgaven, waardoor men in de toekomst kan genieten van nog meer natuurlijke ontspanningsmogelijkheden.

Voorbeeld
Een van de vele projecten in Pauwels is bijvoorbeeld de recropassage. De gemeente Tilburg werkt, in nauwe samenwerking met provincie Noord-Brabant, Natuurmonumenten, De Efteling en TenneT aan de realisatie van een recropassage onder de N261 tussen de Stokhasseltlaan en de Bos en Beemdweg. Deze recropassage gaat fungeren als schakel in de ecologische verbindingsstructuur tussen Huis ter Heide en De Brand en als recreatieve verbinding tussen de oost- en westzijde van de N261. Soorten die met name gebruik zullen gaan maken van deze verbinding zijn de boomkikker en andere amfibieën, ree en das.

Pauwelsdag
De Pauwelspartners zijn trots op de manier waarop ze in het gebied met elkaar samenwerken. Vaak komen ze vanuit verschillende (en soms tegengestelde) belangen toch tot een gezamenlijk doel. In dat licht organiseren we samen de Pauwelsdag.

Centrale locatie van de dag is de Pauwelshoeve, Moleneind 29 in Loon op Zand. Hier starten we om 11.00 uur met de inspiratieochtend Pauwels Ontwaakt. Tussen 12.00 en 16.30 uur is er een informatiemarkt vanuit de partners, is de educatieve boerderij te bezoeken en kun je op het terras genieten van allerlei lekkers. Kinderen kunnen zich heerlijk uitleven in de speeltuin van de naastgelegen AMO (outdoorlocatie voor buitenschoolse opvang).

Vanaf de Pauwelshoeve zijn in de middag de Pauwelsbelevenissen te bezoeken. Dit zijn bijvoorbeeld interessante parels of excursies naar verschillende projecten. Er is voor elk wat wils! Let op: voor sommige belevenissen is aanmelden noodzakelijk. Enkele highlights:

  • Neem een kijkje boven in een van de windmolens van Burgerwindpark de Spinder
  • Ga op ontdekkingstocht in het Noorderbos
  • Ontmoet een ridder op het Witte Kasteel
  • Wandel mee met een boswachter van Natuurmonumenten
  • Geniet van een vrolijke theatervoorstelling bij Assisi
  • Stap in de huifkar en ga Loeren bij de Boeren
  • Kom kijken hoe een rioolwaterzuiveringsinstallatie werkt

Alle informatie en aanmeldmogelijkheden vind je hier. Graag tot ziens op zondag 15 mei!