02 APRIL, 2019

Orbis sluit zich aan bij VAB-IMPULS

De agrarische sector verandert voortdurend. Agrarische bedrijven stoppen, bouwen langzaam af en/of richten zich op andere activiteiten. Hierdoor verandert het platteland van Brabant. Steeds meer schuren, stallen, maar ook woningen op het platteland komen leeg te staan of krijgen een andere invulling. Dit brengt problemen met zich mee. Leegstand van dergelijke vrijgekomen of vrijkomende agrarische bedrijfslocaties (VABís) kan leiden tot verval en verloedering, maar het kan ook leiden tot ongewenste (criminele) activiteiten en daarmee samenhangende veiligheids- en gezondheidsrisicoís.

De provincie Noord-Brabant heeft daarom de samenwerking gezocht met de Brabantse gemeenten, BrabantAdvies en Stimulus Programmamanagement. Uit deze samenwerking is VAB-IMPULS ontstaan. VAB-IMPULS pakt op een nieuwe manier de leegstandsproblemen op het Brabantse platteland aan door: 

  • Een voucherregeling voor eigenaren van VABís en eigenaren van veehouderijbedrijven die zich willen gaan richten op een oplossing en/of een andere (agrarische) bedrijfsactiviteit.
  • Een kennisplatform over VABís, waarin deskundige procesbegeleiders, specialisten en overheden hun kennis bundelen rondom de mogelijkheden voor de toekomst van VABís.

De voucherregeling van VAB-IMPULS biedt eigenaren van VABís of agrarische ondernemers die zich willen richten op een nieuwe bedrijfsactiviteit de kans de toekomstmogelijkheden te onderzoeken met behulp van een onafhankelijke deskundige. De voucher wordt besteed aan de inzet van deze onafhankelijke deskundigen en specialisten. Zij staan met begeleiding en expertise klaar om de eigenaren of ondernemers te helpen bij het nemen van een beslissing over de toekomst van de locatie. De deskundige onderzoekt samen met de eigenaar of ondernemer welke kansen er zijn en wat past bij de locatie, dit kan bijvoorbeeld verkoop zijn, een nieuwe bedrijfsactiviteit of sloop. De deskundige kan vervolgens specialisten inzetten om de eigenaar of ondernemer te helpen de plannen verder uit te werken.

Via het kennisplatform over VABís delen deskundigen en specialisten, maar daarnaast ook de provincie en gemeenten hun kennis. Dit gebeurt in themabijeenkomsten, inspiratiesessies en kennisateliers. Hierdoor ontstaat enerzijds meer creativiteit in het vinden van goede, passende oplossingen en anderzijds meer draagvlak bij bijvoorbeeld de overheden om deze oplossingen werkelijkheid te laten worden.

Orbis is onlangs aangesloten bij het netwerk van deskundigen en specialisten van VAB-IMPULS. We willen graag onze kennis en kunde op het gebied van natuur, landschap en klimaat binnen VAB-IMPULS inzetten om het Brabantse platteland een beetje mooier en leefbaarder te maken.

Meer weten over VAB-IMPULS? Kijk dan op: www.vabimpuls.nl