26 FEBRUARI, 2020

Aan de slag in Landschapspark Pauwels

Wat is een landschapspark
Een landschapspark is een kruising tussen een landschap en een park: een landschap waarin veel aandacht is voor ruimtelijke kwaliteit, voor natuurwaarden en voor recreatieve aantrekkelijkheid en toegankelijkheid. En bovendien een landschap waarin allerlei parkachtige elementen aanwezig zijn zoals lanen, bossen en bosjes, vijvers, kunst, landgoederen, kastelen en recreatieve voorzieningen. In een landschapspark wordt echter ook gewoond en gewerkt, door agrarische ondernemers en niet-agrarische ondernemers.

Masterplan
In de afgelopen periode is met tien partners in het gebied een Masterplan opgesteld voor landschapspark Pauwels. De gemeenten Tilburg en Loon op Zand, de provincie Noord-Brabant, waterschappen De Dommel en Brabantse Delta, Midpoint Brabant House of Leisure, Efteling, Brabants Landschap, Natuurmonumenten en ZLTO hebben hieraan een bijdrage geleverd.

Het Masterplan is vooraf gegaan door een manifest dat al in 2016 is ondertekend door de verschillende betrokken partijen. Hierna is in een koersdocument de ambitie voor het gebied verder uitgewerkt. Dit koersdocument is de opmaat geweest voor het Masterplan waarin de ontwikkelingsrichting voor het landschapspark is vastgelegd. Onderdeel van het Masterplan is een uitvoeringsprogramma voor de komende tien jaren.

In het uitvoeringsprogramma staan verschillende meer en minder concrete activiteiten. Niet alleen de bovengenoemde partners in het gebied gaan hiermee aan de slag, maar ook ondernemers en burgers worden gestimuleerd met initiatieven te komen of een bijdrage te leveren in de projecten.

Waarom een gebiedscoördinator 
Als gebiedscoördinator gaat Eefje de verschillende activiteiten, projecten en initiatieven in het gebied coördineren, op elkaar af te stemmen en waar nodig aanjagen. Hiervoor gaat Eefje in gesprek met initiatiefnemers uit het gebied en legt ze contacten met de juiste partners om de plannen verder te brengen. Daarnaast zorgt Eefje voor de nodige afstemming tussen de partners in het gebied onderling en voor de communicatie over het landschapspark.