15 MEI, 2023

Gezocht: Versteende wijken en tuinen met veel tegels

Het doel van Natuur in de Wijk is simpel en effectief. Samen met de bewoners gaan Orbis en Blom Ecologie aan de slag om in de wijk de biodiversiteit te verhogen en te werken aan klimaatadaptatie. Met beplanting en voorzieningen voor dieren zorgen we voor voedsel en nestgelegenheid in particuliere tuinen. Samen met de bewoners, van jong tot oud.

Vogels, vleermuizen, insecten, planten en struiken. Ze verdienen allemaal een plek in ons landschap, zeker ook in het stedelijk landschap. Helaas vinden al deze diersoorten, in onze veranderende omgeving, steeds moeilijker een plekje om te foerageren en te nestelen en planten moeten steeds vaker plaatsmaken voor tegels. Natuur in de Wijk is een project dat hier verandering in brengt.

In de provincie Noord-Brabant zijn al 13 gemeenten aan de slag met Natuur in de Wijk, met mooie resultaten. Die kans geven we nu alle gemeenten in Nederland, samen met onder andere Blom Ecologie, Vivara Pro en Bijenhotelkopen.nl. Neem gerust van een kijkje op natuurindewijk.nl hoe een maatwerk gemeentepagina eruit kan zien. Bekijk de Facebookpagina voor leuke updates van de afgelopen maanden met de uitdeeldagen in de wijk en op scholen.  

Geïnspireerd en zie je ook kansen voor een wijk in jullie gemeente? Mail naar info@natuurindewijk.nl.