28 JANUARI, 2022

Goede voorbeelden van het vergroenen van de wijk

bijenhotel

Vogels, vleermuizen, insecten, planten en struiken. Ze hebben allemaal een plek in ons landschap. Zeker ook in een stedelijk landschap, zoals de bebouwde kom van dorpen. Door steeds beter geïsoleerde woningen en versteende tuinen vinden diersoorten hier helaas steeds moeilijker een plekje om voedsel te vinden en te nestelen. Met het project Natuur in de Wijk brengen wij daar verandering in.

Natuur in de Wijk is een project wat de biodiversiteit versterkt. We voeren het samen met Natuurbalans-Limes Divergens uit, met financiële bijdragen van deelnemende gemeenten en de provincie Noord-Brabant. Sinds de start in 2015 deden 18 gemeenten mee aan het project, waaronder Oirschot. Hier hebben we vanaf 2019 de bebouwde kom van 'Oirschot dorp' vergroend, onder andere met bloemenveldjes, duizenden planten en honderden nestkasten voor huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen. Mooi was de samenwerking met woningcorporatie Wooninc. die in 21 nieuwbouwwoningen gierzwaluwkasten inbouwde. Ook gaven we meer uitleg over de diersoorten en biodiversiteit in zijn algemeenheid, bijvoorbeeld tijdens een vleermuisexcursie en via (digitale) lespakketten voor basisscholen.

Een van de laatste acties was het plaatsen van enkele grote bijenhotels, waarvan eentje in de wijk De Drossaard bij het zogenaamde 'Perenveldje'. Het Eindhovens Dagblad besteedde hier aandacht aan in een artikel op 27 januari.

Dat steeds meer mensen het belang zien van groen in hun omgeving, bleek uit een spontane ontmoeting bij het bijenhotel op het Perenveldje. Buurtbewoner en pastor Wilfred van Nunen stapte nieuwsgierig van zijn fiets en kwam poolshoogte nemen. Hij vertelde dat zijn parochie, Sint-Odulphus van Brabant, ook bezig is met vergroenen. Ze zijn aangesloten bij het landelijk netwerk van Groene Kerken en gaan bijvoorbeeld op hun kerkhoven bloemen zaaien, hemelwater opvangen en in totaal 15 egelhuisjes plaatsen. 'Hiermee dragen we uit dat we behoud van de goedheid en de schoonheid van de schepping belangrijk vinden en dat we als parochie stappen willen zetten die leiden tot verduurzaming en een bewuster omgaan met wat de natuur, de aarde ons geeft'. Amen. En dat maar veel particulieren, bedrijven, instellingen, overheden en kerken dit goede voorbeeld mogen volgen!