26 APRIL, 2024

Succesvolle afronding van Natuur in de Wijk projecten 2019-2023

Vleermuis
heeze-leende
bijenhotel
bijenhotel

Tientallen grote insectenhotels werden geplaatst en honderden kleine insectenhotels werden verspreid onder de gemeenschappen. Daarnaast werden duizenden haagplanten uitgedeeld en honderden nestkasten voor gierzwaluwen, huismussen en vleermuizen geïnstalleerd.

Na de afronding van het project voerden ecologen van Natuurbalans onderzoek uit in de projectgebieden. Deze bevindingen werden vergeleken met de nulmeting die voorafgaand aan het project werd uitgevoerd. Daardoor is meetbaar hoe de populaties zich ontwikkeld hebben gedurende de looptijd van het project. Het ophangen van nestkasten en vergroenen van een wijk is natuurlijk altijd een positieve stap. Uit de metingen blijkt dat ze ook daadwerkelijk bijdragen aan het vergroten van populaties van de doelsoorten van Natuur in de Wijk.

Gemiddeld genomen zijn de populaties met 15% gegroeid, met een opvallende uitschieter van 60% voor gierzwaluwen in Hilvarenbeek.

Voor vleermuizen waren de resultaten minder duidelijk, vanwege de sterk wisselende weersomstandigheden die van invloed waren op het aantal waarnemingen. We verwachten dat de maatregelen voor deze soort in de komende jaren ook zijn vruchten zal afwerpen. Bovendien zal de uitgedeelde beplanting blijven groeien, waardoor de ecologische waarde van de gebieden verder zal toenemen.

Ook dit jaar starten we weer drie nieuwe Natuur in de Wijk projecten, kijk eens op de site van Natuur in de Wijk om te zien waar dit project allemaal draait.