06 AUGUSTUS, 2021

Het groenste bedrijventerrein van Nederland!

Lunch hub Tijvoort
Veldbezoek Tijvoort
Kansenkaart en inspiratie Tijvoort

Dat is de ambitie van bedrijventerrein Tijvoort in Goirle. Of dit ook helemaal gaat lukken is nog de vraag, maar vanwege de ligging tussen twee beekdalen en op korte afstand van Natura 2000 gebied De Regte Heide liggen er zeker mooie vergroeningskansen. De samenwerkende ondernemers van Stichting ONS Tijvoort gaan zich er in ieder geval hard voor maken. Om snel resultaat te boeken beginnen ze klein, met als doel de vergroeningsmaatregelen in de toekomst steeds verder uit te breiden tot wie weet het groenste bedrijventerrein van Nederland. Orbis gaat, in samenwerking met landschapsarchitect Barbara Roozen, deze ondernemers hierbij helpen. We gaan samen aan de slag om een aantal groene lunch hubs te realiseren.

Het bedrijventerrein Tijvoort is circa 75 hectare groot en herbergt zo'n 250 bedrijven. Er zijn dan ook heel wat mensen die hier werken en veel van hen willen in hun pauze een wandelingetje maken. Hoe mooi zou het zijn als Tijvoort een fijne, natuurlijk wandelroute heeft die langs verschillende groene hubs loopt? Waar mensen kunnen ontspannen en hun lunch kunnen nuttigen? Dat is juist wat we nu gaan maken! Samen met de ondernemers en in overleg met de gemeente Goirle kiezen we geschikte plekken voor deze lunch hubs. Ook kijken we hoe de ondernemers zelf een actieve bijdrage kunnen leveren aan de realisatie en het onderhoud van deze lunch hubs. Bijvoorbeeld in de vorm materialen, uitvoering of adoptie.

Uiteraard is het bij een groene lunch hub niet alleen belangrijk dat mensen even kunnen zitten. Zeker zo belangrijk is dat we mooie plekken creëren die ook bijdragen aan de biodiversiteit van Tijvoort. Per locatie werken we een ontwerp uit waarbij we de zitplekken integreren in de omgeving en aankleden met bijvoorbeeld inheemse bomen en struiken, bloemrijke bermen, insectenhotels en/of fruitbomen. Op deze manier maken we niet alleen een aantrekkelijke plek voor ons als mens, maar kunnen hier ook diverse planten en dieren van profiteren.

Het streven is om deze groene lunch hubs dit jaar nog te realiseren. Maar de ambitie van de ondernemers is groot en dit is slechts het begin. Vanuit Orbis werken we daarom naast deze groene lunch hubs ook een inspiratiebox uit. Hierin illustreren we voorbeelden van verschillende vergroeningsmogelijkheden voor Tijvoort, zoals groene daken, groene gevels, plantenvakken, bomen, waterdoorlatende verharding, infiltratiestroken en zonnepanelen. Bouwstenen voor een klimaatbestendig, biodivers en leefbaar bedrijventerrein!