15 JUNI, 2022

Regio Hart van Brabant past omgeving aan op klimaatveranderingen

REKS
<br />
<b>Notice</b>:  Undefined index: extraImage2 in <b>/var/www/vhosts/orbis.nl/httpdocs/templates_c/c74e31dd8b7acc7bc8b69cc355a716c51fbb329a_0.file.news.tpl.php</b> on line <b>89</b><br />

Regio Hart van Brabant is een samenwerkingsverband van negen gemeenten in Midden-Brabant. Net als veel andere regio's in Nederland, maakt de Regio Hart van Brabant plannen voor het besparen van energie. Deze plannen komen samen in een zogeheten RES;  Regionale Energiestrategie. Bijzonder in Hart van Brabant is, dat zij de enige regio is die het thema klimaatadaptatie hieraan toevoegt. Daardoor heet de RES in deze regio REKS; Regionaal Energie- en Klimaatstrategie

Vanuit Orbis ondersteun ik binnen de Regio Hart van Brabant de werkgroep klimaatadaptatie met het uitwerken en concreet maken van het thema klimaatadaptatie binnen de REKS. Het doel is om dit jaar een definitieve uitvoeringsagenda op te leveren met daarin projecten die de regio op korte termijn gaat uitvoeren. Daarnaast gaan we voor deze projecten op zoek naar (co)financiering bij onder andere de Impulsregeling van het Rijk en de Bijdrageregeling van de Provincie.

Echter, een dergelijke lijst projecten komt niet zomaar uit de lucht vallen. In 2020 is voor de regio een klimaatonderlegger en stresstest gemaakt. De onderlegger laat zien waarom het landschap er zo uitziet en aan welke knopjes je kunt draaien om klimaatproblemen op te lossen. De stresstest maakt inzichtelijk waar de regio kwetsbaar is op de thema's wateroverlast, overstromingen, droogte en hitte. Met deze informatie is de regio aan de slag gegaan en het gesprek aangegaan met verschillende stakeholders uit het gebied om te kijken wat er al speelt en waar nog kansen liggen op deze thema's. Dit heeft in 2021 geleid tot een concept uitvoeringsagenda klimaatadaptatie met daarin een indrukwekkende lijst van ruim 40 mogelijke projecten en maatregelen.  

Vanaf hier mocht ik aanhaken en bracht ik samen met de regio een prioritering aan in de projectenlijst. Hierbij is vooral gekeken naar de grootte van het effect op de regio en de impact op de klimaatbestendigheid. Maar ook de 'meekoppelkansen' met andere regionale opgaven zoals energie of natuur is meegenomen. Uit deze prioritering zijn een aantal uiteenlopende projecten gekomen waar de regio als eerste mee aan de slag wil. Het gaat om projecten gericht op vergroening van bedrijventerreinen, bodemverbetering op agrarische gronden en water vasthouden door onder andere herinrichting van watergangen of aangepast waterbeheer. De komende periode werken we deze projecten samen met de stakeholders verder uit.

De regio hoopt volgend jaar met de uitvoering van de eerste regionale projecten te starten en haar omgeving daarmee klimaatadaptiever te maken. Maar uiteindelijk is klimaatadaptie niet alleen iets van de overheid. Iedereen heeft ermee te maken, waarbij ieder ook op zijn eigen manier een steentje kan bijdragen.