14 AUGUSTUS, 2018

Actualisatie Landschapsontwikkelingsplan Bernheze

Gemeente Bernheze wil  hun Landschapsontwikkelingsplan (LOP) uit 2012 actualiseren. Belangrijk hierbij is dat diverse gebiedspartijen in Bernheze en de gemeente Bernheze (zowel ambtelijk als bestuurlijk) betrokken worden.

Orbis heeft vorige week opdracht gekregen voor de actualisatie van het LOP.  Onze collega Steven gaat hiermee aan de slag.  

De planning is om het project eind van het jaar op te leveren. Eindproduct wordt een compact en uitvoeringsgericht plan bestaand uit:

- Evaluatie huidige LOP
- Terugblik en evaluatie van projecten in de periode 2012-2018
- Uitvoeringsplan voor 2018-2022