06 JULI, 2018

Sofie en Tigo maken de wereld samen een stukje groener

Gisterenochtend waren we, samen met onze jongste collega Tigo, op bezoek bij Sofie. Zij is de jongste deelnemer (2,5 jaar) aan de Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader (Stika).   
2 jaar geleden kochten de ouders van Sofie (Floor en Bram van den Oever) een woonhuis met circa 1,3 hectare grond op een unieke locatie in Gassel tussen Landgoed Tongelaar en de Gasselse bossen. Vorig jaar zomer namen ze contact op met Orbis met de vraag wat de mogelijkheden op hun locatie zijn om het landschap en de biodiversiteit te versterken. Al snel bleek dat het mogelijk was om nieuwe landschapselementen aan te leggen met behulp van Stika. De familie Van den Oever maakte samen met Orbis een plan voor de aanleg van een bomenrij en een houtsingel.
Eind 2017 werd de subsidiebeschikking afgegeven en aansluitend zijn de landschapselementen, met hulp van de Agrarische Natuurvereniging Raamvallei, aangelegd.
Floor: “Wat fijn is aan de Stika-regeling is dat we naast een vergoeding voor de aanleg ook een vergoeding hebben gekregen voor het beheer van de elementen en dat de agrarische grond waarop de elementen aangelegd zijn afgewaardeerd is en we hier een financiële compensatie voor hebben gehad”

Nu een half jaar later zien we dat, ondanks de droogte van de laatste weken, de beplanting goed aangeslagen is. Floor: “Bijna iedere avond en in het weekend maken we een wandeling in ons eigen natuurgebiedje. Erg leuk om te zien hoe de beplanting en de bloemenrand zich ontwikkelt. Onze dochter Sofie wordt ook helemaal enthousiast van de bloemetjes, vogeltjes en insecten.”

Door de aanleg van de landschapselementen is niet alleen het landschap versterkt, maar ook het leefgebied van diverse soorten van het agrarische landschap zoals diverse struweelvogels, kleine zoogdieren en dagvlinders.  Bram: “Door onze weides lopen diverse dassenwissel. Dankzij de bloemrijke randen en houtsingels hebben zij hun leefgebied uit kunnen breiden.  Floor vult aan: “Deelname aan Stika was voor ons een eerste stap om ons hele perceel natuurlijk in te richten. We gaan nog veel meer natuur- en landschapselementen aanleggen op ons perceel. Zo hebben we inmiddels al  extra struweel, een vlindertuin en diverse beukenhagen geplant.”

Meer informatie
De criteria voor deelname aan Stika zijn per gemeente verschillend. Geïnteresseerde deelnemers kunnen voor advies en ondersteuning terecht bij de veldcoördinatoren van de ANV’s. De ANV’s beschikken over lokale kennis en een netwerk met maatschappelijke organisaties op het gebied van natuur en landschap.

In opdracht van de ANV’s in het gebied Horst en Raam voert onze collega Sjoerd hier de veldcoördinatie uit.
Onze collega Steven voert de veldcoördinatie in Midden-Brabant uit in opdracht van De Duinboeren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sjoerd of Steven:

Sjoerd Emmen                                Steven Haarbosch
06-86 84 69 99                               06-21 22 32 47
sjoerd@orbis.nl                              steven@orbis.nl

Brabant-breed wordt de regeling in opdracht van de Provincie gecoördineerd door het Coördinatiepunt Landschapsbeheer van Brabants Landschap.