01 FEBRUARI, 2023

Oeverwal in Vogelvlucht

oeverwal
oeverwal
oeverwal

Heb je ook vogels geteld in het laatste weekend van januari? Leuk toch; om alle 'bedrijvigheid' in je tuin te observeren. Orbis werkt door heel Nederland aan het vergroenen van tuinen en erven, zodat meer vogels en kleine zoogdieren zich er thuis voelen. Dat doen we onder andere met onze projecten Natuur in de Wijk, Natuur in het Dorp, ErvenPlus en onze In Vogelvlucht projecten, die we samen met gemeenten en andere gebiedspartners uitvoeren.

Vorige week werd er bijvoorbeeld flink gespit en geplant in de kernen van Lith, Maren-Kessel en 't Wild. Daar werken we namelijk aan het project Oeverwal in Vogelvlucht. Tussen 17 en 26 januari werden struiken en hagen bij de deelnemers thuis aangeplant.

De plantgaten en sleuven waren al door de bewoners gegraven. De hoveniers konden daardoor veel 'meters' maken op een dag. In hoog tempo werden de hagen aangeplant. Vijf planten per meter op een rij, mooi afgewerkt met een laagje compost. Met een beetje verzorging groeit zo'n haag straks uit tot een prachtige groene tuinafscheiding, waar in de toekomst veel vogels in kunnen broeden en schuilen. Veel beter dan een kale schutting of hek natuurlijk. Behalve hagen, zijn ook vruchtdragende struiken geplant. Dit zijn nu nog kleine sprietjes, maar het worden later grote struiken met veel bessen en noten. Dat betekent meer voedsel voor vogels en kleine zoogdieren. Ook de bloesem trekt straks veel insecten aan. Een bron van biodiversiteit dus!

De hagen en struiken vonden niet alleen hun weg naar de grotere erven, maar ook in woonwijken met kleine tuintjes werd flink geplant. Een haag langs de straat en verspreid door de voortuin een aantal voedselstruiken, zorgt al voor een vogelrijke tuin. En dat is hard nodig! De Stadsvogelbalans 2022 laat zien dat vogelsoorten die in parken, tuinen, struiken en struwelen te vinden zijn, sterk afnemen. Dit komt onder meer door verstening en ongunstig groenbeheer in bebouwd gebied.

In de kernen van Lith, Maren-Kessel en 't Wild zijn we nog lang niet klaar met vergroenen. De fruitbomen, laanbomen, nestkasten en het zaaigoed volgen later dit jaar. In het najaar is ook het agrarische gebied van Oeverwal in Vogelvlucht aan de beurt voor de aanplant. Hier worden de boerenerven en tuinen in de buitengebieden van Lith, Maren-Kessel en 't Wild voorzien van beplanting en nestkasten.

Het project is een samenwerking tussen Orbis en Landschapsbeheer Oss. De provincie Noord-Brabant en Gemeente Oss financieren het project.