12 FEBRUARI, 2019

Aankoop percelen Groen Ontwikkelfonds Brabant

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) heeft eind 2018 zeven clusters grond te koop aangeboden. Een van de clusters, bestaand uit twee percelen, ligt in het buurtschap Molenakkers. Stichting Behoud Leefbaarheid Molenakkers wilde dit cluster graag aankopen en beide percelen omvormen naar natuur. Samen met deze stichting en de gemeente Oisterwijk heeft Orbis een inrichtingsplan natuur uitgewerkt voor dit cluster.

In het inrichtingsplan natuur is uitgewerkt op welke manier de stichting beide agrarische percelen om wil vormen naar natuur. Dit enerzijds door een extensief beheer waarbij niet meer bemest wordt en geen chemische bestrijdingsmiddelen toegepast worden. Anderzijds door de aanleg van diverse landschapselementen zoals struwelen, bosjes, gemende hagen, een hoogstamfruitboomgaard, bomen en bloemrijke randen.

Begin januari heeft het GOB het cluster, op basis van het inrichtingsplan natuur, gegund aan de Stichting Behoud Leefbaarheid Molenakkers. Een mooi resultaat van een mooie samenwerking!