Ons Manifest

Groen. In Nederland. Dat is superbelangrijk. We worden er gelukkig van. Meer groen maakt dat we lekkerder wonen. Dat we lekkerder werken. Dat we gewoon lekkerder in ons vel zitten. Maar niet alleen wij mensen. Ook voor alle dieren is groen van levensbelang. Daarom moet groen ook niet allemaal hetzelfde zijn. Dat is goed voor de biodiversiteit. Zo blijft alles in balans met elkaar.

Ook in Noord-Brabant zien we dat groen steeds meer onder druk komt te staan. Klimaatverandering zorgt voor flink wat opschudding. Ook onze biodiversiteit holt achteruit en dat heeft niet alleen invloed op onze leefomgeving als mens. Er worden namelijk steeds meer dier- en plantensoorten met uitsterven bedreigd. Daarom schreeuwt onze provincie steeds harder om actie op het gebied van natuur, landschap en klimaat. Hierdoor liggen de vergroeningskansen voor het oprapen. Het wordt tijd om verantwoordelijkheid te nemen.

Dat vraagt om een nieuwe generatie van aanpakkers, aanpoters, doeners en vooral durvers die snappen dat onze wereld ook voor een volgende generatie leefbaar moet zijn. Die niet alleen de kansen zien, maar ze ook pakt. Door onze provincie sneller groen te kleuren. Niet alleen binnen de lijntjes, maar ook af en toe daarbuiten. Vanuit dat ideaal maken wij ons hard om de vergroeningsmissie van Noord-Brabant aan te voeren. Alleen zo wordt Brabant weer geweldig, gezond en leefbaar!

Die nieuwe generatie. Dat zijn wij.

Orbis. Groenversnellers.