23 MAART, 2018

Uitleveren soortgerichte maatregelen ErvenPlus

Met nu al ruim 450 deelnemers kan ErvenPlus met recht een succes genoemd worden. Zowel bij gemeenten als inwoners van het landelijk gebied is de animo om deel te nemen groot.

Orbis heeft eerder deze maand opdracht gekregen van Coördinatiepunt Landschapsbeheer van Brabants Landschap om het uitleveren van de soortgerichte maatregelen te organiseren en uit te voeren. Het gaat onder meer om diverse soorten nestkasten, boomkorven, muizenruiters en steenuilvriendelijke drinkbakken.


Komende maanden wordt de levering van de soortgerichte maatregelen aan de deelnemers uit de gemeenten Boxtel en Haaren voorbereid en uitgevoerd. Vanaf eind van de zomer kunnen deelnemers uit andere gemeenten de levering verwachten.