01 JULI, 2019

Orbis start in 26 gemeenten met het project Natuur in het Dorp

De provincie Noord-Brabant heeft vorige week een beschikking afgegeven voor de uitvoer van het project Natuur in het Dorp. Dit project is een initiatief van Bureau More en Orbis.   

Met Natuur in het Dorp gaan we in diverse 'kleine  Brabantse gemeenten de biodiversiteit in de bebouwde kom vergroten. Dit doen we samen met inwoners, scholen, bedrijven en instellingen. Met hen gaan we acties opzetten en uitvoeren waarmee het leefgebied van onder meer huismussen, gierzwaluwen, vleermuizen en insecten wordt verbeterd. Naast concrete maatregelen gaan we ook de bewustwording over en draagvlak voor natuur en biodiversiteit vergroten.

Komende maanden gaan we het gesprek aan met alle gemeenten waar het project uitgevoerd wordt. We praten de gemeenten bij over het project, vragen of ze mee willen denken bij het uitrollen van het project in hun gemeente en of ze een financiële bijdrage willen doen om extra maatregelen zoals nestkasten en beplanting in hun gemeente te realiseren.

Vanaf dit najaar tot en met het voorjaar van 2021 gaan we aan de aanslag met de uitvoer van het project in de 26 gemeenten.

Woont u in een gemeente waar het project uitgevoerd wordt (zie kaartje hiernaast) en heeft u ideeën voor de uitvoer van Natuur in het Dorp in uw gemeente neem dan gerust contact met ons op via info@orbis.nl.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant.