16 MAART, 2021

Duurzaamste supermarkt van Nederland

De laatste dag voor de kerstvakantie kreeg ik de vraag van mijn collega’s of ik tijd had om een nieuw project met spoed op te pakken. Het ging om een project van Buijtels Buitengewone Tuinen die in opdracht van de Lidl in Eersel een inrichtingsplan had gemaakt voor hun nieuwe filiaal aan de Nieuwstraat in Eersel. De Lidl wil met hun nieuwe gebouwen voldoen aan de BREEAM-NL certificering, waarmee onder andere de duurzaamheidsprestatie van nieuwbouw wordt beoordeeld. Met de BREEAM-methodiek kunnen er verschillende scores worden behaald, waaronder de maximale score ‘Outstanding’ en dit is precies waar de Lidl voor wilde gaan. Om deze score te behalen had de Lidl ecoloog Martin van der Hoorn ingeschakeld.

Een van de onderdelen van BREEAM is het treffen van inrichtingsmaatregelen zodat inheemse plant- en diersoorten medegebruik kunnen maken van het terrein. Voor de nieuwe inrichting van de Lidl is er een natuurrapportage opgesteld door EONW, Ecologisch Onderzoek Natuurwetgeving. In deze natuurrapportage stonden mogelijke maatregelen om aan de BREEAM-certificering te voldoen, zoals het ophangen van bepaalde nestkasten op specifieke locaties en het aanplanten van inheemse planten.

Hier kwam Orbis om de hoek kijken. Door onze praktische ervaring en ons opgebouwde netwerk vanuit projecten zoals Natuur in de Wijk en Natuur in het Dorp zijn wij gevraagd de laatste stappen te zetten bij het regelen van de nestkasten. In een kort tijdsbestek hebben wij een voorstel geschreven voor de specifieke modellen en aantallen kasten waarbij rekening is gehouden met het beschikbare budget en de korte aanlooptijd voor levering en plaatsing. Een van de kasten was een insectenhotel op maat gemaakt voor deze specifieke situatie door ‘Bijenhotelkopen’, een partij die onze projecten regelmatig van grote bijenhotels voorziet.

De Lidl heeft inmiddels de BREEAM certificering Outstanding behaald, hiermee is het de duurzaamste supermarkt van Nederland!