29 OKTOBER, 2019

Orbis gaat ideeën voor landschap en biodiversiteit ophalen in Moergestel

De gemeente Oisterwijk gaat samen met de inwoners, ondernemers en lokale organisaties een impuls geven aan het landschap en de biodiversiteit in de dorpskern van Moergestel en het omliggende landelijke gebied. Orbis heeft opdracht gekregen om de gemeente te helpen om ideeën hiervoor op te halen en om te zetten in concrete projecten. Deze opdracht wordt door onze collega Eefje uitgevoerd.

Het projectgebied bestaat uit de dorpskern van Moergestel en het omliggende landelijke gebied. Hoewel de woongebieden binnen de dorpskern al een groene uitstraling hebben, liggen er nog volop mogelijkheden om de biodiversiteit te versterken. Dit geldt zeker ook voor de bedrijventerreinen Stokeind en De Sonman. Het landelijk gebied rondom de dorpskern heeft een overwegend agrarisch karakter met een open landschap dat richting de omliggende natuurgebieden (de Oisterwijkse bossen en vennen, het beekdal van de Rosep en de Kampina) overgaat in een kleinschaliger landschap met houtwallen en bosschages. Ook in dit gebied liggen volop kansen om de biodiversiteit te verhogen en/of het landschap te versterken.

Orbis gaat hiervoor bij inwoners, ondernemers en lokale organisaties in het projectgebied ideeën en initiatieven ophalen. De beste ideeën worden ondersteund met een (financiële) bijdrage in de vorm van een voucher en een aantal uren professionele ondersteuning. Deze professionele ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit het uitwerken van een inrichtings- of beplantingsplan of ondersteuning bij het aanvragen van een subsidie of een vergunning.

Later dit jaar wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd waarin de voorwaarden en spelregels worden toegelicht. Partijen die een goed idee hebben, krijgen tijdens de bijeenkomst gelegenheid hun idee te pitchen en dorpsgenoten of andere aanwezigen te vragen om hulp bij het verder uitdenken en uitwerken van het idee. Daarnaast kunnen initiatiefnemers op weg geholpen worden bij het invullen van het aanvraagformulier om in aanmerking te komen voor een bijdrage.

Het aanvraagformulier komt beschikbaar op de website van de gemeente en kan direct via de website ingestuurd worden. Na afloop van de indieningstermijn beoordeelt de gemeente alle initiatieven. Streven is om zo'n tien projecten te ondersteunen.