Met onze Vogelvlucht-projecten werken we aan het verbeteren van het leefgebied van vogels, vleermuizen en wilde bijen. Zowel in de dorpskern als in het landelijk gebied daaromheen. We creëren een aantrekkelijke leefomgeving met meer voedsel en nestgelegenheid voor de uil, zwaluw, patrijs, vleermuis en wilde bij. Dit doen we door het planten van (fruit)bomen, bloemenranden, hagen en stuiken bij bewoners en bedrijven.  Ook stellen we nestkasten en bijenhotels beschikbaar voor meer nestgelegenheid.

Waar vind je de Vogelvlucht-projecten?
Er zijn 4 verschillende projectgebieden. Wil je je aanmelden voor nestkasten of beplanting, lees dan verder op de pagina van jouw woonplaats.

Waarom doen we Vogelvlucht-projecten?
De leefgebieden van veel diersoorten staat onder druk. Daarom helpen we de natuur een handje. Zo zorgen we dat dat de biodiversiteit niet verder achteruit gaat en dat er levensvatbare populaties van bedreigde soorten gewaarborgd worden.

Doelsoorten
In onze projecten richten we ons op de onderstaande prioritaire soorten. Per projectgebied kunnen deze doelsoorten verschillen.

 •  Huismus
 •  Gierzwaluw
 •  Huiszwaluw
 •  Boerenzwaluw
 •  Kerkuil
 •  Steenuil
 •  Slechtvalk
 •  Patrijs
 •  Veldleeuwerik
 •  Diverse vleermuissoorten 
 •  Diverse bijensoorten
  Natuurlijk zullen ook andere (prioritaire) soorten meeliften op de maatregelen in onze projecten.