01 JUNI, 2017

Het Groene Woud en Orbis sluiten een dienstenpartnerschap

Het Groene Woud heeft op donderdag 1 juni een partnerschap afgesloten met BOUWKUNST werkplaats en Projectbureau Orbis.

Een partner is een ambassadeur van het gebied en helpt, vanuit de mogelijkheden van een eigen onderneming, de doelen van Het Groene Woud te realiseren.

De samenwerking met BOUWKUNST werkplaats en Orbis krijgt uiting in verschillende vormen. Zo gaan beide bedrijven projectinitiatieven binnen hun vakgebied op weg helpen. Ook doen beide bedrijven een donatie van een deel van de opbrengsten aan Streekfonds Het Groene Woud.

Uiteraard staat hier ook iets tegenover vanuit Het Groene Woud. Zo worden partners geïnformeerd over ontwikkelingen en projecten en uitgenodigd voor algemene netwerkontmoetingen en besloten vrienden-cafés en kunnen gebruiken maken van diensten vanuit Streekhuis Het Groene Woud. Tevens hebben partners een streepje voor bij het gunnen opdrachten onderling.