Vorige week schreven we al over de ambities die gemeenten hebben op het vlak van vergroening en klimaat en hoe deze gerealiseerd kunnen worden. Gelukkig zijn gemeenten niet de enigen die het belang hiervan inzien. Ook provincies, het Rijk en internationale samenwerkingsverbanden zoals de VN en de EU hebben hun ambities. Helaas blijkt financiering van projecten vaak ingewikkeld of ontoereikend. Dit geldt al helemaal voor spontane initiatieven van inwoners. 

In veel gevallen vertalen groene ambities zich in subsidieregelingen die er toe moeten leiden dat inwoners en gemeenten op eigen grond aan de slag gaan. Daarnaast zijn er ook veel fondsen, zoals bijvoorbeeld de Nationale Postcodeloterij of het Oranjefonds, die geld beschikbaar hebben voor kleine of grote projecten.

Het is niet altijd even makkelijk om de juiste financiering bij het juiste project te vinden of om een subsidieaanvraag te doen. De eisen variëren van het aanleveren van een korte omschrijving tot het indienen van een uitgebreid projectplan inclusief begroting, planning, et cetera.

Orbis is goed thuis in alle beschikbare subsidies en heeft in opdracht van provincie Noord-Brabant al enkele jaren een inspiratiegids gemaakt waarin alle relevante mogelijkheden helder op een rij staan. Natuurlijk kunnen wij de projecten ook uitvoeren.

Heeft u een idee of een project binnen uw gemeente, uw buurt of op eigen perceel, maar weet u niet hoe u dit uit kan voeren? Neem dan contact op met onze collega Marco Taks voor een vrijblijvende subsidiescan: marco@orbis.nl, 06-86 88 96 13.