18 JUNI, 2020

Gebiedsvisie voor De Biesbosch

De gemeenten rond De Biesbosch (Altena, Dordrecht en Drimmelen) hebben samen met Staatsbosbeheer de weg ingezet naar een nieuwe manier van samenwerken in het gebied. Uitgangspunten voor deze nieuwe vorm van samenwerken zijn: participatie, flexibiliteit en eigen verantwoordelijkheid. Alle partijen die actief zijn in en rond het gebied krijgen een rol in de samenwerking. Alle partijen slaan de handen ineen om samen het gebied nóg aantrekkelijker te maken.

Voor deze nieuwe manier van samenwerken is het belangrijk dat alle partijen dezelfde toekomst voor het gebied voor ogen hebben. Daarom wordt een gebiedsvisie opgesteld met een uitvoeringsprogramma. In opdracht van de gemeenten en Staatsbosbeheer en samen met alle betrokkenen uit het gebied, gaat Orbis hiermee aan de slag en zorgen we ervoor dat er een breed gedragen visie en uitvoeringsprogramma komt.

Eefje sprak hiervoor in de afgelopen maanden met bestuurders en ambtenaren van de gemeenten en van Staatsbosbeheer. Ook met de directeur en voorzitter van het huidige Parkschap Nationaal Park De Biesbosch (een samenwerking tussen de drie gemeenten die vanaf 1 januari 2021 ophoudt te bestaan) sprak ze over de toekomst van het gebied. Op basis van deze gesprekken zet Eefje de hoofdlijnen van de visie op papier.

In de komende weken organiseert Eefje samen met de medewerkers van het Parkschap, Staatsbosbeheer en de gemeenten verschillende zogeheten stakeholdersbijeenkomsten. We nodigen alle partijen uit het gebied, zoals ondernemers, natuurorganisaties en gebruikers (bijvoorbeeld vissers en kanoverenigingen) uit om tijdens deze bijeenkomsten mee te denken over de toekomst van De Biesbosch. Daarbij toetsen we de hoofdlijnen en werken we deze uit in concrete doelstellingen voor het gebied. Aan de hand van verschillende thema’s vragen we de partijen wat zij in de komende jaren willen gaan doen in het gebied. De activiteiten die genoemd worden, komen terecht in het uitvoeringsprogramma.

Natuurlijk hebben de coronamaatregelen zijn weerslag gehad op het project. Het liefst hadden we een grote netwerkdag georganiseerd met alle partijen uit het gebied en hadden we dit moment gebruikt om de informatie voor de gebiedsvisie en het uitvoeringsprogramma te verzamelen. Nu  gaan we met de stakeholders in kleinere groepen in gesprek via Microsoft Teams. Dat voelt toch net anders en is misschien voor veel mensen een drempel om deel te nemen. Daarom maken we ook een vragenlijst om extra input te verzamelen.

In de zomermaanden gaat Eefje de visie en het uitvoeringsprogramma verder uitwerken. In het najaar bespreken we het met Staatsbosbeheer en de gemeenten. We willen eind 2020 de visie en het uitvoeringsprogramma gereed hebben. Zodat de partijen vanaf januari 2021 vol enthousiasme met de uitvoering aan de slag kunnen gaan. We zijn er super trots op dat Orbis hieraan zo’n belangrijke bijdrage mag leveren!


Foto's: Nationaal Park De Biesbosch