29 OKTOBER, 2021

Mooie opdracht voor de Parel in 't Groen

Oisterwijk, de Parel in 't Groen. Een naam die deze gemeente past en die de gemeente draagt met trots. In Oisterwijk zijn, met gebieden zoals de Kampina en de Oisterwijkse Vennen, genoeg pareltjes te vinden. De natuurgebieden samen met de diverse landschappen zoals open agrarisch gebied, kleinschalige mozaïeklandschappen en uitgestrekte beekdalen zorgen ervoor dat het buitengebied van de gemeente zeer divers is. Dit zorgt er ook voor dat de gemeente aantrekkelijk is voor zowel inwoners als toeristen en recreanten.

Om een goede balans te borgen in deze diversiteit en de landschappelijke en ecologische waarden vast te houden en te versterken wil de gemeente een visie uitwerken voor het gehele buitengebied. In deze visie komen verschillende thema's samen. Denk aan cultuurhistorie, klimaat, natuur, landbouw, wonen en recreatie. Om te voorkomen dat de gemeente weer een visie krijgt van vele pagina's die moeilijk te doorgronden is, wordt deze anders aangepakt.

De visie wordt vooral beeldend, met kaartmateriaal en diverse illustraties. Hiervoor heeft de gemeente een uitvraag gedaan voor de 'Visualisatie visie Buitengebied Oisterwijk'. Wij waren blij verrast dat Orbis is gevraagd om in te schrijven op deze opdracht. Een opdracht die misschien niet helemaal lijkt te passen bij Orbis, maar waarin we wel de vergroening van Oisterwijk voor de toekomst vast gaan leggen. Daarom hebben we de handen ineen geslagen met CRECS. Met de creatieve en strategische denkwijze en de kracht om hier goede verbeeldingen van te maken, hebben wij met CRECS de ideale partner gevonden voor deze opdracht. Orbis zorgt voor de juiste input en ontzorgt de gemeente in het proces. Samen met CRECS worden vervolgens de visualisaties gemaakt waarmee een sprekende en aantrekkelijke visie opgesteld wordt. De teksten hierbij worden door de gemeente zelf geschreven.

Wij zijn er trots op dat we samen met gemeente Oisterwijk deze visie vorm mogen geven en de toekomst van het buitengebied vast gaan leggen. Met deze visie versnellen we de vergroening van Oisterwijk, zodat er steeds meer Pareltjes te vinden zijn. Pareltjes die een bezoek aan de gemeente Oisterwijk nog aantrekkelijker maakt.