19 DECEMBER, 2018

Oplevering haalbaarheidsonderzoek Wouwervallei

In mei van dit jaar is Orbis gestart met de uitwerking van een haalbaarheidsonderzoek voor ontwikkelingen op het gebied van natuur, landschap en waterberging in De Wouwervallei; een erg gave en uitdagende opdracht!
Begin deze maand is het haalbaarheidsonderzoek opgeleverd. Het haalbaarheidsonderzoek is in samenwerking met de gemeenten Gilze en Rijen en Breda, waterschap Brabantse Delta, Natuur- en landschapsvereniging Gilze en Rijen (NLGR) en de Uilenwerkgroep Gilze en Rijen (UWG) uitgewerkt.

Het plan voor de Wouwervallei is in december 2017 door de NLGR en UWG aangeboden aan de raad van de gemeente Gilze en Rijen. De raad heeft het plan enthousiast ontvangen. De gemeente heeft het plan ook besproken met waterschap Brabantse Delta. Deze zag naast natuurontwikkeling ook kansen voor het bergen van water bij hoosbuien en het vasthouden van water in het gebied in tijden van droogte. De gemeente Breda toonde ook belangstelling. De kern Bavel en het centrum van Breda zijn lager gelegen en krijgen bij hoosbuien regelmatig te maken met onderlopende straten en kruipruimtes. Als water bovenstrooms bij Gilze dus-  langer vastgehouden kan worden scheelt dat een hoop.

Betrokken partijen hebben Orbis gevraagd om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Dit onderzoek is nu afgerond. Wij hebben de gegevens van de eigenaren langs de beek in kaart gebracht en de wensen vastgelegd. Daarnaast is door waterschap Brabantse Delta een hydrologisch onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor waterberging. In het haalbaarheidsonderzoek is ook een grove kostenraming uitgewerkt waaruit blijkt dat de realisatie van alle gewenste ontwikkelingen bijna 2,5 miljoen euro kost.

Gemeenten en waterschap gaan nu, op basis van het haalbaarheidsonderzoek, op zoek naar middelen en subsidiemogelijkheden om de gewenste ontwikkelingen in de Wouwervallei te financieren. 
Gezien het grote enthousiasme van alle betrokken partijen hebben wij er alle vertrouwen in dat er financiering gevonden wordt en dat het haalbaarheidsonderzoek een vervolg krijgt en zo een eerste stap is geweest in een breed gedragen gebiedsontwikkeling!