06 NOVEMBER, 2017

Ecologische verbindingszone Setersheike

In Esch (gemeente Haaren) ligt, de nog te ontwikkelen, ecologische verbindingszone (evz) Setersheike. Deze evz gaat het Helvoirts Broek verbinden met de Esche Stroom.

Afgelopen maanden is door diverse collega’s binnen Orbis hard gewerkt aan de voorbereidingen voor realisatie van deze evz. Er is een inrichting- en beplantingsplan gemaakt. Ook de subsidieaanvraag binnen het Groen Ontwikkelfonds Brabant voor de aanleg van deze evz en de afwaardering van de gronden is inmiddels klaar om ingediend te worden. Planvorming is uitgevoerd in nauwe samenwerking met waterschap De Dommel, Brabants Landschap en Het Groene Woud.
Realisatie van de evz staat gepland voor 2018.

Het unieke aan evz Setersheike is dat het een particulier initiatief betreft voor de ontwikkeling van een evz.