10 JULI, 2019

Ecologisch bermbeheer Geffen

Tot 31 december 2014 was Geffen onderdeel van de gemeente Maasdonk. Op 1 januari 2015 is de gemeente Maasdonk opgesplitst in twee delen waarbij Geffen opging in gemeente Oss. Bij deze fusie is een budget voor landschapsversterking en -ontwikkeling gereserveerd voor projecten in Geffen. Een van deze projecten is het opzetten van een project voor ecologisch bermbeheer in een deel van het buitengebied van Geffen.

Samen met de gemeente Oss en Landschapsbeheer Oss is onze collega Steven bezig met het uitwerken van een ecologisch bermbeheerplan. Momenteel wordt een 0-meting uitgevoerd waarin onder meer de huidige soortenrijkdom van de bermen in kaart wordt gebracht. Aansluitend worden passende beheermethoden bepaald. De 0-meting en geschikte beheermethoden worden aan de inwoners van Geffen gepresenteerd in een bewonersavond. Hierna wordt het bermbeheerplan uitgewerkt. Eventuele input van de inwoners van Geffen wordt hierin, waar mogelijk, meegenomen.