06 JANUARI, 2021

Orbis West-Brabant maakt een vliegende start

In oktober berichtten wij over de start van Orbis West-Brabant. Inmiddels zijn we drie maanden verder en we hebben niet stil gezeten. De eerste projecten zijn afgerond en we hebben veel positieve gesprekken gevoerd. Daarbij hebben wij natuurlijk ook te maken gekregen met de coronamaatregelen. Hoewel dat soms zorgt voor wat obstakels op de weg zijn we er toch in geslaagd om een goede basis neer te zetten waar we de komende jaren verder op kunnen bouwen.

Zo hebben we met meerdere gemeenten in West-Brabant afspraken gemaakt om Natuur in de Wijk uit te gaan voeren. Naast de nieuwe projecten zijn ook reeds bestaande Natuur in de Wijk projecten in West-Brabant voortgezet. Zo zijn we bijvoorbeeld in de gemeente Gilze en Rijen dit najaar gestart met de actieve promotie van Natuur in de Wijk. Al na enkele weken zijn hier meer dan 300 nestkasten en 700 meter beplanting aangevraagd; een groot succes!

Naast natuur en landschap krijgt klimaatadaptatie een steeds prominentere plaats binnen Orbis. Komend jaar starten we in meerdere gemeenten, onder meer in West-Brabant, met de begeleiding van inwoners en bedrijven bij het uitvoeren van klimaatadaptieve maatregelen in hun tuin, op hun bedrijfslocatie of op hun erf. Om te zorgen dat we zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande netwerken en kennis werken we hierbij vaak samen met lokale organisaties en verenigingen.

We kijken uit naar komend jaar waarin we weer vol enthousiasme aan de slag gaan met landschap, natuur en klimaat!