23 MEI, 2019

Samen naar een klimaatbestendig Groene Woud

Ecologische verbindingszones
Klimaatadaptatie

Het probleem
Wateroverlast, hitte en droogte: de gevolgen van klimaatverandering worden steeds duidelijker. 

De oplossing
Er zijn veel maatregelen die helpen bij het klimaatbestendig maken van de leefomgeving. Zo kunt u bijvoorbeeld denken aan het vergroenen van de bebouwde omgeving. Maar ook het verbeteren van de natuurlijke werking van het bodem- en watersysteem. 

Voucherregeling
Het Groene Woud ondersteunt gemeenten bij het klimaatbestendig maken van gemeenten in Het Groene Woud door het beschikbaar stellen van een voucher. Deze voucher kan worden ingezet om externe expertise en capaciteit in te huren voor het maken van een concreet en uitvoeringsgereed projectplan. 

Hoe gaan wij helpen
Wij (Bureau MORE, MLG en Orbis) gaan gemeenten in Het Groene Woud, die hier interesse in hebben, helpen bij het uitwerken van een projectplan om hun gemeente klimaatbestendig(er) te maken. 

Meer informatie
Wilt u meer informatie over ons gezamenlijke initiatief? Neem dan contact op met Koen, zijn contactgegeven vindt u hier