26 APRIL, 2018

Ecologische verbindingszone Raamsloop

In samenwerking met Waterschap De Dommel heeft Orbis het plan gemaakt voor het westelijke deel van de ecologische verbindingszone. Met het aanbrengen van waardevolle groene elementen in het landschap, zoals poelen, bloemrijk grasland en bosplantsoen, wordt de biodiversiteit in het gebied sterk verbeterd. De ecologische verbindingszone grenst aan bedrijventerreinen de Kleine Hoeven en de Sleutel. Dit plan is daarom een mooi voorbeeld van hoe industrie en natuur uitstekend op elkaar kunnen aansluiten.