14 JUNI, 2024

Start koploperproject Sallandse landgoederen

OPG website

Ontstaan van het koploperproject
In 2023 trof de provincie Overijssel voorbereidingen ten aanzien van de facilitering van gebiedsprocessen, de zogenaamde koploperprojecten. Een gebiedsproces bestaat in totaal uit 6 fasen, met na elke fase een go/no-go moment. De eerste fase betreft de voorverkenning waarin de wensen en toekomstplannen van grondeigenaren- en gebruikers in het gebied in beeld worden gebracht. Daarnaast wordt in hoofdlijnen in kaart gebracht welke PPLG opgaven aan de orde zijn en mogelijk door betrokken landgoederen ingevuld kunnen worden. Hierdoor ontstaat een eerste beeld van kansen en opgaven voor het gebied.

Kansen zichtbaar en concreet maken
Het koploperproject is voor OPG leden een uitgelezen kans om samen met de provincie en de omgevingspartijen, zoals het waterschap en de gemeenten, in kaart te brengen of en op welke wijze de Sallandse landgoederen aan kunnen haken op de PPLG-doelstellingen biodiversiteit, waterkwaliteit & kwantiteit en natuurversterking. Tijdens de eerste fase gaat Orbis in gesprek met de pachters van de landgoederen met als doel het realiseren van bedrijfslandschapsplannen. De plannen brengen in beeld welke kansen en mogelijkheden er zijn om op erfniveau toe te werken naar 10% groenblauwe dooradering en welke kosten daarmee gemoeid zijn. De geselecteerde deelnemers ontvangen een eigen bedrijfslandschapsplan. De individuele plannen worden ook in het totaalrapport meegenomen om de kansen in beeld te brengen voor een volgende fase in het gebiedsproces.

Dat past goed bij Orbis: groot denken, klein beginnen en snel leren!