10 JUNI, 2024

De Lage Raam

Lage Raam
Lage Raam

Door de beek in te richten als een moerasbeek is deze beter in staat om te gaan met de klimaatveranderingen. Oftewel: voldoende water bij droogte en niet te veel water bij flinke buien, een thema wat juist in deze (natte) tijden erg actueel is. Juist de extreem natte periode waarin we nu zitten zorgt ervoor dat de omgeving heel betrokken is bij de plannen om de beek her in te richten en een peilverhoging van 40 cm te realiseren. Dit alles om uiteindelijk te zorgen voor een goed waterpeil voor landbouw en natuur. Extra reden om de communicatie met de omgeving uitvoerig te doen.

Vanuit Orbis zijn we inmiddels ruim 2 jaar betrokken bij dit project. Ik (Steven) ben omgevingsmanager binnen dit project. In een eerder nieuwsbericht beschreven we uitgebreid welke maatregelen er getroffen worden binnen dit project en wat de taak is van mij als omgevingsmanager. In dit bericht wordt daarom vooral ingegaan op de huidige status van het project en de fasen die doorlopen worden richting uitvoering.

Plannen ter inzage
Na een succesvolle en druk bezochte inloopbijeenkomst in december 2023 heeft het projectplan tot en met 10 januari 2024 ter inzage gelegen. Tijdens deze periode heeft iedereen de gelegenheid gehad om de plannen te bekijken en eventueel een zienswijze in te dienen. In totaal zijn er 14 zienswijzen binnengekomen op het plan van de Lage Raam. Deze worden nu beantwoord door het projectteam.

Definitief projectplan
Bij de behandeling van de zienswijzen wordt beoordeeld of een wijziging in het plan noodzakelijk is. Als omgevingsmanager ben ik hierover actief in gesprek met diverse belanghebbenden. Mede naar aanleiding van deze gesprekken en de reacties op de zienswijzen is vervolgens een definitief projectplan opgesteld. Dit projectplan moet goedgekeurd worden door zowel  het Dagelijks Bestuur als het Algemeen Bestuur van Waterschap Aa en Maas. Het plan is 7 juni 2024 vastgesteld door het Algemeen Bestuur, waarna het vervolgens weer officieel gepubliceerd wordt.

Uitvoering
Vooruitlopend op de vaststelling door het bestuur wordt er door het projectteam al hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de aanbesteding. De planning is dat de uitvoering in 2025 van start gaat en in 2026 afgerond wordt. Om deze uitvoering te realiseren vindt er een aanbesteding plaats. Hiervoor worden diverse stukken voorbereid, zodat een geschikte aannemer gevonden kan worden voor de uitvoering van dit mooie project. Binnen deze stukken zorgen we ervoor dat ook de diverse eisen die opgehaald zijn vanuit de omgeving goed opgenomen worden. Ook tijdens de uitvoering is de communicatie met de omgeving erg belangrijk. Het waterschap blijft daarom ook tijdens de uitvoering gericht aandacht besteden aan de communicatie met de omgeving.

Wij zijn als Orbis erg trots op het feit dat we al geruime tijd bij kunnen dragen aan het project Lage Raam. Voor meer informatie over de Lage Raam kunt u contact opnemen met mij via steven@orbis.nl of kijk op: www.aaenmaas.nl/lageraam.